Ana Sayfa / Röportaj / “Yeni Zelanda’da kanatlı yem sanayi büyüyor”

“Yeni Zelanda’da kanatlı yem sanayi büyüyor”

“Aralık 2016 itibarıyla, Yeni Zelanda’da 41 yem üreticisi şirket bulunuyor ve 8-9 üretici, toplam üretimin yüzde 85’ini oluşturuyor. Daha fazla üretim kapasitesi kesinlikle mevcuttur. Yeni Zelanda’da yetiştirilen hammaddeler, yem için kullanılan toplam tonajların yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor. Buğday, soya unu ve sorgum dâhil, yem ham maddelerinin çoğunluğu, Avustralya’dan ithal ediliyor ve Yeni Zelanda’da üretilen hammaddelere göre daha düşük bir maliyetle Yeni Zelanda’ya getirilebiliyor”

Michael Brooks, NZMFA

michaelbrooksFeed Planet Dergisi olarak, bu sayıda, Yeni Zelanda Yem Üreticileri Birliği (NZFMA) Yetkili Müdürü Sayın Michael Brooks ile görüştük. 105 üyeli NZFMA, Yeni Zelanda’daki hayvan yemi üreten şirketlerinin hemen hemen hepsini temsil ediyor. Yeni Zelanda’da 41 yem üreticisinin olduğunu ve 8-9 üreticinin, toplam üretimin yüzde 85’ini oluşturduğunu ifade eden Michael Brooks, ayrıca buğday, soya unu ve sorgum dâhil yem hammaddelerinin çoğunluğunun, Avustralya’dan ithal edildiğini ve Yeni Zelanda’da üretilen hammaddelere göre daha düşük bir maliyetle Yeni Zelanda’ya getirilebildiğini ifade etti.

Michael Brooks ile NZFMA, Yeni Zelanda yem endüstrisi ve derneğin endüstrideki etkinlikleri ve gelecek planları hakkında konuştuk.

Sayın Brooks, öncelikle, Yeni Zelanda Yem Üreticileri Derneği hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Kaç üyeniz var, üye profiliniz nedir ve birlik olarak faaliyetleriniz nelerdir?
Yeni Zelanda Yem Üreticileri Birliği (NZFMA), Yeni Zelanda’daki hemen hemen tüm hayvan yemi üreticilerinin çıkarlarını temsil etmektedir. Üyeleri arasında, karma yem, premiks ve beslenme takviyeleri üreticileri ve karıştırıcıları ile endüstride hizmet veren ve tedarik sağlayan diğer kişiler ve şirketler yer alıyor.

Yemlerin çoğu, süt ineği ve at sanayilerinin yanı sıra yoğun hayvancılık endüstrileri (kanatlı hayvan ve domuz) için üretilmektedir. Köpek, devekuşu, tavşan ve balık gibi hayvanlar için de az miktarda yem üretilmektedir.

NZFMA’nın şu anda 105 üyesi bulunuyor. Üyeleri, yılda 40 bin tondan fazla yem üreten Kategori A, yıllık 40 bin tondan az üretim yapan Kategori B ve harmanlanmış yem üreten şirketler olan Karıştırıcılar olarak sınıflandırılmaktadır. Ortak üyeler, yem imalat sanayisinde “çıkar” sahibi olan yem üreticileri dışındaki bireyler ve şirketlerdir. NZFMA’nın çalışmaları, Kategori A, B ve Karıştırıcı üyeler tarafından ödenen harçlarla finanse edilmektedir. Ortak üyeler de yıllık ücret ödemektedir.

Bir organizasyon olarak NZFMA’nın rolü, Yeni Zelanda hayvan yemi imalat sanayisinde yer alan üyelerin çıkarlarını korumak ve geliştirmektir. NZFMA, Yeni Zelanda Hükümetinin Kanunları veya Yönetmelikleri uyarınca oluşturulan kurullar, komiteler ve komisyonlar nezdinde tam veya doğru temsil sunmak amacıyla Hükümet ve Devlet Daireleriyle irtibat kurarak üyelerini temsil eder.

NZFMA ayrıca, tüm gıda güvenliği gerekliliklerine uyan karma yem üretiminde endüstri standartlarını oluşturmak için çalışmakta ve Etiketleme Rehberleri, Ürün Geri Çağırma Şablonları ve Adil Ticaret Yasası çerçevesinde üye gereksinimleri gibi endüstri Uygulama Kodları ve iç denetim belgelerini geliştirip yönetmektedir.

NZFMA, üyeleri adına teknik bilgi ve istatistikleri toplayıp bunları dağıtmakta ve araştırma-geliştirme ve sanayi eğitimini teşvik etmekte ve üyeler arasında müzakereleri sağlamaktadır. NZFMA, yılda üç kez üyelerine yönelik bir dijital bülten olan Feed Forum’u yayınlamaktadır.

Bize Yeni Zelanda yem sanayi hakkında biraz bilgi verir misiniz? Yeni Zelanda’da üretilen yem çeşitleri nelerdir ve üretim miktarı nedir? Ülkenizde en çok üretilen ve tüketilen yem çeşitleri nelerdir?
Yeni Zelanda, 2015 yılında 1.019.269 ton yem üretti. 2014 yılında üretim miktarı 1.078.141 ton oldu. Bunun 716.520 tonu Kuzey Ada tarafından ve 302.750 tonu ise Güney Ada tarafından üretilmiştir. Tüketim alanlarına bakıldığında ise 2015 yılı spesifik verilerine göre etlik kanatlı sanayisinde 474.311 ton, yumurtalık kanatlı sanayisinde 159.496 ton, domuz sanayisinde 136.280 ton, besi sığırcılığı sanayisinde 76.000 ton ve süt sanayisinde 107, 668 ton yem tüketildiği görülmektedir. Kanatlı sanayisinde tüketilen yem, 2014 verilerine kıyasla yüzde 5’ten fazla artmıştır. Ancak süt endüstrisinde yüzde 50 oranında bir azalma söz konusudur.

Peki, Yeni Zelanda’da kaç tane yem üreticisi var? Yem üretim kapasitesi, kapasite kullanımı ve teknolojik yapısı hakkında ne söyleyebilirsiniz?
Aralık 2016 itibariyle, Yeni Zelanda’da 41 yem üreticisi şirket var ve bunların arasındaki 8-9 üretici, toplam üretimin yüzde 85’ini oluşturuyor. Mevcut üretim kapasitesinin çok daha fazla olduğu kesin. Ancak yıllık yem üretim istatistiklerinden anlaşılacağı üzere, toplam süt ürünlerine ilişkin zayıf uluslararası fiyatlara dayalı olarak, süt endüstrisi talebinde yaşanan önemli bir düşüş söz konusu. Genel tonajlar da şu anda bir düşüş yaşanıyor. Süt endüstrisi için durum son çeyrekte iyileşti, ancak fiyat dalgalanmalarına karşı durum halen zayıf.

Kanatlı türlerine göre tüketim (etlik piliç ve yumurta tavuğu), önemli ölçüde büyüdü. Bu büyüme, üretici şirketlerin son yatırımlarını ve Yeni Zelandalı tüketicilerin hayvansal protein seçiminde kümes hayvanlarının lider olduğu gerçeğini yansıtıyor.

Öte yandan, domuz sanayisinde tüketim; yerli sanayi, yatırım ve domuz sürülerindeki düşüş ve ithal domuz ürünlerinden gelen rekabet gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığından düşmüştür. İthal ürünler, şu anda perakende tüketiminin yüzde 55’inden fazlasını oluşturmaktadır.

Yem için hammadde temini, yem sanayisinin en önemli konularından biridir. Hammadde birçok ülkede bir sorun olarak kabul edilmektedir. Yeni Zelanda bu anlamda zorluk çekiyor mu? Yeni Zelanda’daki hammadde üretimi hakkında ne söyleyebilirsiniz?
Yeni Zelanda’da yetiştirilen hammaddeler, yem için kullanılan toplam tonajların yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor. Buğday, soya unu ve sorgum dâhil yem hammadelerinin çoğunluğu, örneğin Avusturalya’da. Yeni Zelanda’da üretilen hammaddelere göre daha düşük maliyetle temin edilebiliyor.

Yeni Zelanda’nın yetiştirdiği pek çok buğday, Güney Adası’nda üretiliyor. Ancak bu buğdaylar, Güney ile Kuzey Adası arasındaki yüksek iç nakliye ücretlerine tabii. Bir başka sorun, Yeni Zelanda’nın nemli iklimi. Bu durum yerel buğdayın, genellikle ekstra kurutma işlemine tabii tutulmasını gerektiriyor.

Yeni Zelanda’yı, hayvan yemi endüstrisi bakımından dünyanın diğer bölgeleriyle karşılaştırdığınızda konumunuz hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelecekte endüstrinizin konumunu güçlendirmek için neyi hedefliyorsunuz?
Tonaj rakamlarından anlaşılacağı üzere, Yeni Zelanda hayvan yemi endüstrisi, dünya standartlarına göre çok küçük. Ancak, Yeni Zelanda’da üretilen hammaddelerin kalitesinin yüksek olduğu kabul edilmektedir.

NZFMA, endüstri standartlarını geliştirme çalışmalarının bir parçası olarak hayvanlar ve dolayısıyla insanlar için daha güvenli beslenmeyi sağlamak üzere 2015 yılında FeedSafeNZ üretim akreditasyon planını hazırlamıştır. FeedSafeNZ akreditasyonu, yem üretim süreçlerinin ve uygulamalarının kalitesine ilişkin bağımsız denetim standartlarını sağlayan Yeni Zelanda Yem Üreticileri Derneği (NZFMA) üyeleri tarafından kullanılabilmektedir.

FeedSafeNZ denetimleri, dünya genelindeki gıda ve birincil üretim sektörlerine gıda güvenliği ve biyogüvenlik hizmetleri sağlayan AsureQuality tarafından her yıl gerçekleştiriliyor. Üreticiler; tesis, depolama tesisleri ve operasyonları hakkında kapsamlı bir denetimin yer aldığı sıkı bir test rejimine tabi tutuluyor. Yalnızca FeedSafeNZ tarafından akredite edilen sitelere, ambalaj ve diğer materyaller üzerinde FeedSafeNZ logosu kullanma izni veriliyor.

FeedSafeNZ girişimi, bugüne kadar 22 Yeni Zelanda yem fabrikasının akreditasyon alması ve önümüzdeki aylarda daha çok denetlemenin gerçekleşmesi beklentisi ile birlikte tam bir başarı hikâyesi ortaya koymuştur. Erişilen yüksek üretim standartları hususunda üyeler, düzenleyici otoriteler ve müşterilerden olumlu geri bildirimler aldık.

Birlik olarak, sektörünüzde devam etmekte olan herhangi bir projeniz var mı veya gelecek planlarınız nelerdir?
NZFMA, Yeni Zelanda’daki tüm yem fabrikalarının FeedSafeNZ şemasına göre akredite olmasını ve FeedSafeNZ akreditasyonunu, NZFMA üyeliği için zorunlu bir gereklilik haline getirmeyi hedefliyor.

NZFMA ayrıca, özel bir eğitim ve nitelik programıyla endüstri personelinin mesleki becerilerini arttırmaya çalışıyor. NZFMA, Yeni Zelanda tarım sektöründe önemli bir rol oynayan bir endüstri için temsili organ olarak, kaliteli insanların kaliteli ürünler üretmesini hedefliyor.

 

Kontrol edin

Anahtar Teslim Projeler Bize Yeni Ufuklar Açıyor

Mehmet Özgür EROĞLU, Atlas Değirmen:  “Anahtar teslim projeler bizim çok önemli. Zira makina ya da …