Ana Sayfa / Kapak Dosyası / Yem Tesislerinde Proses Kontrol ve Otomasyon

Yem Tesislerinde Proses Kontrol ve Otomasyon

Günümüzde yüksek kapasite ile üretim gerçekleştirilen neredeyse tüm tesislerde proses kontrolü yapılmakta ve bu konuda otomasyon sistemlerinden faydalanılmaktadır. Çünkü otomasyon ve proses kontrolü, bir tesiste hem verimliliği arttırarak mali kayıpları önlemekte, hem de üretilen nihai ürünün kalitesini belirgin biçimde artırmaktadır. Bu sebeple söz konusu uygulamalar, kazanımı oldukça yüksek yatırımlar olarak önem kazanmaktadır.

kapak-dosyasiEndüstriyel hayvan yemleri, hedef hayvan grubuna göre tahıl ve benzeri hammaddelerin farklı oranlarda kırılıp karıştırılmasıyla üretilmektedir. Söz konusu hammaddeler, nihai ürün dediğimiz pelet ya da granül yeme dönüşene kadar birçok farklı proseslerden geçmektedir. Bu proseslerdeki işlemlerden her biri son ürünün kalitesine etki etmektedir. Dolayısıyla üretimin her aşamasında hem kaliteyi garantilemek hem de verimli bir üretim gerçekleştirmek için proseslerin izlenmesi ve hedefe uygun olarak kontrol altına alınması gerekmektedir. Yem üretimi gerçekleştiren bir tesiste otomasyon ve proses kontrolünün önemi de burada ortaya çıkmaktadır. Çünkü iyi bir otomasyon sistemi, tesisteki her bir prosesten bilgi iletebilir. Böylece olası bir soruna veya hataya hızlıca müdahale etmek ve üretimdeki olası aksaklıkları, kusurlu üretimi engellemek mümkündür.

Sektörün önemli yem teknolojileri üreticilerinden Yemmak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Kontrol ve Otomasyon Mühendisi Özgür ACAR, dergimiz için ele aldığı makalede yem fabrikalarındaki üretim proseslerini ve otomasyon sistemlerini anlattı.

Kontrol edin

YEM DEPOLAMA

Hayvanlara verilen yemin değeri iyi depolamaya bağlıdır. Depolama sırasında hızlı veya yavaş bir şekilde gerçekleşen …