Ana Sayfa / Kapak Dosyası / Yem Teknolojilerinde Yenilikler

Yem Teknolojilerinde Yenilikler

Hızla büyüyen küresel yem sanayi, teknoloji üreticilerinin geliştirdiği inovasyonlar ve sonuca hizmet eden pratik uygulamalar neticesinde büyük bir mesafe kat etmiştir. Yem üretiminde gelinen nokta bir bakıma gelişmenin, ilerlemenin, inovasyonun ve yenilikçi düşüncenin bir özeti de sayılabilir. Bu sayede 2016 yılında 32 bin 341 yem değirmeninin gerçekleştirdiği 1 milyon ton civarında yem, hayvansal üretimde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

kapak
Devamlı gelişen yem endüstrisinde, hayvancılıkla uğraşanların değişen tercihleri ve yem pazarındaki rekabet, yem üreticilerine doğrudan yansımakta ve üreticilerin teknolojiye dair ihtiyaçlarını şekillendirmektedir. Günümüzde bir yem üreticisinin teknolojiyle ilgili beklentisi bundan 5-10 sene önceki beklentilerden çok farklı. Yem üretiminde kullanılan makinelerin daha verimli ve etkili çalışması, kalite kontrolde daha kesin sonuçlar, bakım ve onarım gibi hizmetlerin en çabuk ve etkili düzeyde gerçekleştirilmesi gibi konular yem üreticilerinin başlıca beklentileri denilebilir. Bir diğer deyişle, teknoloji üreticilerinin inovasyon çalışmalarında bu ihtiyaçları harita olarak bellemeleri faydalı olacaktır.

 

Kontrol edin

Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Yem Üretimi ve Üretim Teknolojileri ve Katkıları

Yem sanayi hızla büyümektedir. Hayvancılıkta yaşanan gelişmelere bağlı olarak toplam yem üretiminin artması, yem makinelerine …