Ana Sayfa / Özel Dosya / YEM KATKI MADDELERİ, PREMİKSLER VE VİTAMİNLER

YEM KATKI MADDELERİ, PREMİKSLER VE VİTAMİNLER

Yem katkıları pazarı her zaman yem endüstrisinin ihtiyaçlarına uygun olarak şekillenmiştir. Bazen, elverişlilik hâli dinamikleri değiştirirken bazen de kısıtlı kaynaklar ve ekonomik senaryo trend değişimini zorlar. Ancak, şimdi faktörler değişiyor, yem katkıları piyasasında değişime hız veren artık müşteri farkındalığı ya da farkındalıktan yoksun olması ve hükümet düzenlemeleri. Değişen dinamikleri anlayabilmek için, önce mevcut senaryoyu anlamak gerekir.tavsan

Hayvancılık ve ham madde endüstrilerinin gelişimini şekillendiren etkenlerin değişik dönemlerde birbirinden farklı olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Ölçek ekonomileri aracılığıyla maliyet kazançlarına odaklanmaya başlayan ham madde ve yem katkılarının endüstrileşmesi, özel yem katkılarından çiftçiler için kütle ekleyerek katma değer sağlamaya doğru kaydı. Şimdi endüstri tekrar değişiyor ve bu sefer müşteri farkındalığındaki artış ve düzenleyici faktörler endüstri trendini besleyici değerin son tüketiciye, yani insana, geçişini sağlayacak biçimde şekillendiriyor. Toparlamak gerekirse, hayvancılık ve yem katkıları sektörünün uygun fiyatlar teklif ederek herkese erişmeye çalışmak yerine daha iyi bir yaşam için sağlıklı ve besleyicilik sunmaya doğru kaydığını söyleyebiliriz. Bu değişimlerin etkisi zamanla daha anlaşılacaktır ancak en azından bizim idrak edebildiğimiz adımların doğru istikamette yönlendirildiğidir.

Kontrol edin

YEM GÜVENLİĞİ

Güvenli hayvan yemi hayvanların sağlığı, çevre ve hayvansal gıda güvenliği için önemlidir. Hayvan yemi güvenliği …