Ana Sayfa / Özel Dosya / Yem Güvenliğinin Esasları

Yem Güvenliğinin Esasları

Yem güvenliği, gıda tedarik zincirinin temel halkalarından biridir. Yem katkı maddelerinde yem güvenliği tehlikelerinin varlığını ve hayvan yemi ve evcil hayvan mamalarının insan gıdası güvenliğini ve insan sağlığını doğrudan etkilediğini gösteren su götürmez kanıtlar ve vaka incelemeleri bulunmaktadır. Bu nedenle yem güvenliği hayvan ve insan sağlığı için hayati önemdedir. 

elaine_vanier

Elaine VANIER – Hayvan Sağlığı ve Hayvan Yemi Programı Başkanı
NSF International

YEM GÜVENLİĞİNDEN NE ANLAMALIYIZ?
Hayvan yemi, evcil hayvan yemi ve insan yemi tedariğinin güvence altına alınmasını sağlamak için, tüm gıda tedarik zinciri risk yönetimi konusunda farkındalık ve sorumluluk bilincine sahip olmalıdır. Risk yönetimi öncelikle hazırlık, tehlikeyi önleme ve azaltmaya odaklanmalıdır.

Aşağıdaki etken faktörlerden dolayı artan derecede karmaşıklığa sahip olan yem katkı maddesi üretim endüstrisine bakarak başlayalım:
• Yem ve yem malzemelerinin küresel ticaretinin artması
• Yeni ve özgün malzemeler
• Biyolojik tehlikelerin doğal gelişimi
• Yeni teknoloji

Hazırlık aşamasında öncelikle, yem güvenliği risklerini belirlemek, tehlikenin karakteristiklerini, spesifik kaynaklarını ve hayvan ve insan sağlığına olan ilgisini anlamaya çalışıyoruz. Hayvan yemine yönelik yem güvenliği tehlikeleri biyolojik, kimyasal veya fiziksel olabilir. Tehlikeleri değerlendirirken olası kontaminasyon, maruz kalma yolları, hastalığın veya yaralanmanın (eğer tehlike oluşursa) maruziyet yolu ve derecesi dikkate alınır. Bir sonraki adım, sorunun tespit edilmesinden sonra gıda tedarik zincirindeki tehlikeyi ortadan kaldırılmaya çalışmaktır. Risk yönetimi; tehlikeyi önlemek, azaltmak veya ortadan kaldırmak için kontrol noktalarının belirlenmesini ve bu kontrollerin etkinliğini saptama ve doğrulama araçlarını içermektedir.

GIDA VE YEM GÜVENLİĞİ YAKINDAN İLİŞKİLİ
Yem katkı maddelerinde yem güvenliği tehlikelerinin varlığını ve hayvan yemi ve evcil hayvan mamalarının insan gıdası güvenliğini ve insan sağlığını doğrudan etkilediğini gösteren tartışmasız kanıtlar ve vaka incelemeleri bulunmaktadır. Bazı örnekler sığır sponjiform ensefalopatisi (BSE veya deli dana hastalığı), diyoksin kontaminasyonu, gıda kaynaklı bakteriyel enfeksiyonlar ve antimikrobiyal direnci içerir.

Olası bir tehlike aşağıdakileri olumsuz etkileyebilir:
• Tüketim sonrası hayvan sağlığı
• Yem katkı maddesi veya yem kullanırken maruziyet yoluyla insan sağlığı
• Akut veya kronik hastalık gibi hayvandan türetilen yiyeceklerin tüketiminin ardından insan sağlığı veya veteriner ilaç kalıntılarına bağlı antibiyotik tedavisinin etkisizliği
• Hayvan yemi veya evcil hayvan maması depolanması esnasında çapraz bulaşma yoluyla insan sağlığı (örn. Kilerde kuru evcil hayvan mamaları veya çiğneme)
• Tüketici güveni ve bireysel üreticinin ekonomik kapasitesi
• Yurtiçi ve yurtdışı pazar payı ve ticareti

YEM GÜVENLİĞİNDE ÜRETİCİLERE DÜŞEN GÖREVLER
Ticari yem üreticilerinin sorumlulukları şunları içerir:
• Potansiyel tehlikelere dair farkındalık (biyolojik, kimyasal, fiziksel)
• Kapsamlı ve sağlam tehlike analizi
• Uluslararası kabul görmüş yem ve yem katkı maddesi imalat standartlarının gereksinimlerinin karşılanması. Not: NSF International, ticari yem üreticilerine bu standartlarla ilgili SQF, FSSC 22000 ve Güvenli Yem/ Güvenli Gıda, ISO 22000 ve GDO’suzluk Şeffafiyeti gibi belgeler sağlamaktadır.
• Aşağıdakileri kapsayan temel gereksinimler ve önleyici tedbirler: tesis ve teçhizatın tasarımı, bakımı ve kalibrasyonu; su ve kanalizasyon kontrolleri; hijyen ve haşereyle mücadele; yem katkı maddesi tedarikçisi yönetimi; alma, depolama, ve taşıma; personel eğitimi; en iyi uygulamalar; imalat kontrolleri ve çapraz bulaşmanın önlenmesi;
• İyi Üretim Uygulamaları; mevzuat ve sertifikasyonun gerektirdiği şekilde numune kolleksiyonu ve analiz; ürün izlenebilirliği ve geri çağırma prosedürleri; kayıt tutma

YEM GÜVENLİĞİNDE ÇİTFÇİLERE DÜŞEN GÖREVLER
Üreticilerin sorumlulukları şunları içerir:
• Hayvan, bitki ve çevre sağlığının ve yönetimi ile ilgili potansiyel tehlikeler (biyolojik, kimyasal, fiziksel) ve etkileri konusunda farkındalık
• Çiftlik içi kırpma stratejileri; yetiştirme; ekin yeri seçimi; gübre ve zirai mücadele ilaçlarının kullanımı; hasat, nakliye ve saklama (yetiştirilen bitkiler hayvan yemi kullanımı içinse)
• Yem maddesi temini; depolama; çiftlik içi hayvan yemi en iyi üretim uygulamaları; yem formülasyonu ve karıştırma (yem karıştırma ve/veya üretim çiftlik içiyse)
• Beslenme uygulamaları; çevre ve mera yönetimi; sıralı otlatma, su kaynağı yönetimi; yoğun beslenme uygulamaları; sanitasyon
• İyi Tarım Uygulamaları; gerektiği gibi numune kolleksiyonu ve analizi; kayıt tutma. Not: NSF International ayrıca küresel anlamda bir gıda güvenliği standardı olan GLOBAL G.A.P Entegre Çiftlik Güvencesi (Integrated Farm Assuranse-IFA) onaylamaktadır.

NSF International aynı zamanda antimikrobiyal ajanlar, endüstriyel kimyasallar, gıda katkı maddeleri, kaynak suyu kontaminasyonu için bileşenleri, malzemeleri ve ürünleri değerlendirmek için laboratuvar ve test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmet yem güvenliğini garantiye almak isteyen çiftçiler için uygun olabilir.

*NSF International (nsf.org), sağlığa olumsuz etkileri minimuma indirmek ve çevreyi korumak amacıyla gıda, sağlık bilimleri ve tüketici ürünleri endüstrileri için standartlar yazan, testler yapan ve ürünleri belgeleyen küresel ve bağımsız bir kuruluştur.

NSF International ve kurumun Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı birimi hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz:
http://www.nsf.org/services/by-industry/food-safety-quality/animal-feed-welfare/animal-feed.

 

Kontrol edin

YEM SEKTÖRÜNDE PROTEİN AÇIĞI VE BÖCEKLER

Sık sık bahsedildiği gibi, nüfus artışı ve hayvansal ürünlere olan talebin artışı günümüzün üretim anlayışı …