Ana Sayfa / Kapak Dosyası / Uzun lifli yemler

Uzun lifli yemler

“Uzun lif yapısı; yem alımını, dışkı kıvamını ve asit-bas dengesinin metabolik parametrelerini belirler. Örneğin, kısa doğranmış mısır silajı sağmal ineklerin sağlığı üzerinde ciddi düzeyde olumsuz bir etki yapar.”

fritz-kahl

Ruminantlar için rasyonun besin değeri sadece enerji ve besleyici öğeleri değil, “uzun lif”in yapısal etkisini de içerir. Çünkü bu yapısal etkinin hayvanların bezel midesinde oluşması gerekir. Hayvan yetiştiriciliği ya da besicilik için optimize bir yem temin etmek önemlidir ve biz burada fotoğraflarda da görüldüğü gibi ham bileşenlerin fiziksel yapısının devamlılığını sağlayan (saman, yonca vb. gibi) hantal ham maddeleri için yassı kalıp peletlemesi avantajlarına sahibiz.

Hayvanlar, “kaba” yapısı ve yüksek “uzun lif” içeriğine bağlı olarak işkembe gelişimini destekleyen ve Kahl yassı kalıp pelet presiyle üretilen yemle beslenmektedir. Peletteki ham madde (enerji, protein ve yapı taşıyıcılar) oranı, ilgili hayvanın performansı ve gelişimine bakılarak belirlenir.

“Uzun lif” yapısı; yem alımını, dışkı kıvamını ve asit-bas dengesinin metabolik parametrelerini belirler. Örneğin, kısa doğranmış mısır silajı sağmal ineklerin sağlığı üzerinde ciddi düzeyde olumsuz bir etki yapar. Abomasal deplasmanlardaki artışa ek olarak, hücre dengesini bozucu bir etki kısa mısır silajıyla beslenen ineklerin kan serumunda AST’nin (aspartat aminotransferaz, bir karaciğer enzimi) aktivitelerinde ciddi düzeyde yaşanan bir artış aracılığıyla kendini gösterebilir. Bu uygulamalı hayvancılık yönetimi tecrübesi ile de örtüşür.

Patofizyolojik olarak “kısa” mısır silajının negatif etkisi asit-baz dengesindeki değişim yoluyla asidotik metabolizma üzerinde kendisini gösterir. Peletlenmiş yemde yapının düz kalıp presiyle korunması, hayvan performansına ve sağlığına ciddi anlamda katkı sağlar.

Amandus Kahl şu anda örneğin Birleşik Arap Emirlikleri’nde özel bir tür yem için büyük bir tesis kuruyor.

Kahl, Suudi Arabistan’a da saatte 40 ton kapasiteli bir kesif yemi fabrikasını temin ediyor. Bu yem her şeyden önce büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığında kullanılıyor. Bu tesisin en önemli özelliği; ruminantlar için yem üretilmesinin yanı sıra hem geleneksel tahıl bileşenleri hem de kaba yonca (alfalfa) gibi uzun lifli bileşenleri içeren tam yemlerin üretilebilmesidir. Amandus Kahl’ın geliştirdiği teknoloji peletler içinde uzun lifleri kalıcı hâle getirmeye imkân sağlıyor. Bu hayvan sağlığı için çok büyük bir kazanım.

Mısır’da, kesif yem üreten saatte 35 ton kapasiteli bir fabrika kuruluyor. Müşteri, bu ülkede tahıl ticareti ve işlemesi yapan en büyük şirketlerden biridir.

Bir önceki yazımız olan "Yem Değirmenciliğinde Makine ve Mekanik Bakım" başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Kontrol edin

kopek

Evcil Hayvan Yemi Üretimi Üretim Teknolojileri ve Katkıları

Dünya evcil hayvan yemi piyasasının büyüklüğü, 2016 yılında 76.5 milyar Amerikan doları dolayında  hesaplandı ve …