Ana Sayfa / Röportaj / “Sürdürülebilirliğin üç temel basamağı: GEZEGEN, KÂR, İNSAN”

“Sürdürülebilirliğin üç temel basamağı: GEZEGEN, KÂR, İNSAN”

Ariovaldo Zani, Sindirações: “Brezilya şu sıralar Latin Amerika’nın toplam yem üretiminin yarıdan fazlasını gerçekleştirdiği gibi küresel yem üreticileri arasında da dördüncü sırada yer almaktadır. Sürekli ilerlemek için sürdürülebilirliğin üç temel basamağına bağlı kalmak durumundayız: gezegen, kâr, insan. Hayvan yemi endüstrisinin üretim zincirine teknoloji anlamında daha fazla katkısı olmuştur. Bunun amacı da insanlığın mevcut ihtiyaçlarını karşılamak ve gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bu etkinliği devam ettirmektir.”

brezilyaFeed Planet’in bu ayki konuğu Brezilya Yem Endüstrisi Birliği (Sindirações) Başkan Yardımcısı Ariovaldo Zani. Yem sektöründe faaliyet gösteren neredeyse 2,500 firmanın bulunduğu Brezilya’da yeme yönelik talep de neredeyse 33,3 milyon ton. Brezilya’nın Latin Amerika yem üretiminin yarıdan fazlasını gerçekleştirdiğini ifade eden Zani, küresel yem üreticileri arasında da Brezilya’nın dördüncü sırada yer aldığı bilgisini veriyor.
Ariovaldo Zani ile Brezilya’nın yem üretimini, hammadde durumunu, ülkenin dünya piyasasındaki konumunu ve gelecek hedeflerini konuştuk. Detayları Zani’den alıyoruz…

Sayın Zani İlk olarak bizlere Sindirações (Yem Endüstrisi Derneği) hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Kaç tane üyeniz var; üyeleriniz kimlerden oluşuyor ve Brezilya yem endüstrisinde bir birlik olarak faaliyetleriniz nelerdir? Toplam yem endüstrisinde üyelerinizin oranı nedir?
“Sindirações” (Brezilya Yem Endüstrisi Derneği) 1953 yılında Sao Paulo Gayrimenkul Birleşik Yem Endüstrisi Derneği olarak kuruldu ve bu yıl 63 yaşını doldurdu. 50’li yılların başında bu birliği kurma fikri Celso Caiuby Novaes (ilk başkan), Americo Victor Padula, José Maria Sabater, Antonio Sanguini, José de Gama Salgado, Clovis Alante, Ferdinando Fiore ve Cesar Augusto de Camarho Pinto gibi birkaç girişimci sayesinde başladı. Bunun ardından Kasım 1953’te endüstri temsilcilerinin tüm isteklerine uygun olarak “Ulusal” kategorisine yükseltildi. Özel kesimler ve iş gelişmelerinin patlak vermesine karşılık olarak, Ulusal Yem Endüstrisi Derneği, Birleşik Yem Endüstrisi Derneğini’nin yerini almak için “Ulusal Birlikler Resmi Defterleri”ne 1995 yılında başvurdu. O zamandan beri Sindirações Brezilya’da üretilen neredeyse bütün yemleri temsil eden, 150’den fazla bağlı üyenin adına söz sahibi bir dernek haline geldi. Son durumu ise şudur: Ülke genelinde yer alan yem endüstrisini temsil etmek (çiftlik hayvanları yemi ve evcil hayvan mama üretimi yapan şirketler, konsantreler, ek besinler, katkı maddeleri, hayvan yemi ithalatçıları ve kendi tüketimi için üretim yapanları kapsayan hayvan yemi ile ilgili diğer faaliyetler).

Brezilya’da yem üretimi yapan kaç tane şirket var? Bu şirketlerin yem üretim kapasitesi, kapasite kullanımları ve teknolojik yapıları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Tarım Bakanlığı Hayvan Yem Dairesi tahminlerine göre bugünlerde yem sektöründe çalışan neredeyse 2,500 şirket vardır (çiftlik hayvanı yemi/mineral takviyesi/karışımları ve evcil hayvan yemi üretim fabrikaları, bunun yanı sıra hayvan yemleri/ham maddeler tedarikçileri ve işleyici antrepolar).

Yem için ham madde tedariki, yem endüstrisi için en önemli konulardan biridir. Ham madde birçok ülkede bir problem olarak görülmektedir. Brezilya bu konuda herhangi bir zorluk yaşıyor mu? Brezilya’daki ham madde üretimi için neler söyleyebilirsiniz?
Yem endüstrisine tedarik etmek için yeterli miktarda mısır ve soya fasulyemiz var. Ancak mısırın yükselen fiyatı, soya fasulyesindeki artışla iki katına çıkarak (özellikle ikinci çeyrekte) sığır, koyunların yağlanması ve günlük sığır besi yemi kullanımını etkiledi. Halbuki kümes hayvanları ve domuz eti üreticileri yılın ilk yarısının sonuna kadar bu ana girdiler üzerinden maliyetine bahis oynamaya devam etmişlerdi. Diğer hayvan türlerini de sayarsak, yeme yönelik talep 33.3 milyon ton olarak sayılır (geçen yıl -Ocak/Haziran dönemleri ile karşılaştırıldığında aynı dönemde yüzde 3.2 büyüme oranı). Devamlı yüksek mısır/soya fasulyesi yemeği maliyetine eklenen zayıf iç talebi göz önünde bulundurarak ikinci yarıda üretilen miktarın yukarıda belirtilen büyümeyi denkleştireceği düşünülmektedir. Dolayısıyla tahminimce 2016 yılı boyunca üretilecek toplam yem miktarı nispeten 66 milyon tonun üzerinde olacaktır.

Hayvan yemi endüstrisi bakımından Brezilyayı dünya üzerindeki diğer bölgelerle karşılaştırdığınızda bulunduğunuz pozisyon hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelecekte global endüstrideki konumunuzu güçlendirmek için neler yapmayı amaçlıyorsunuz?
Brezilya şu sıralar Latin Amerika’nın toplam yem üretiminin yarıdan fazlasını gerçekleştirdiği gibi küresel yem üreticileri arasında da dördüncü sırada yer almaktadır. Sürekli ilerlemek için sürdürülebilirliğin üç temel basamağına bağlı kalmak durumundayız: gezegen, kâr, insan. Hayvan yemi endüstrisinin üretim zincirine teknoloji anlamında daha fazla katkısı olmuştur. Bunun amacı da insanlığın mevcut ihtiyaçlarını karşılamak ve gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bu etkinliği devam ettirmektir. Karbondioksitin azaltılması, metan ve azotlu oksitlerin emisyonu ile fosfor/nitrojenin atılması (çevresel) mümkündür. Bu da, üretici sisteme dahil edilmiş katkı maddeleri (amino asitler ve enzimler) tarafından eklenen besinler (tahıllar, yağlı tohumlar, organik ve inorganik fosfat) sayesinde gerçekleşir. Aynı zamanda gıda güvenliği (sosyal) desteğinde aynı büyüme performansını (ekonomik) güvence altına alma kapasitesine de sahiptir.

Elverişli sonuçlar geçtiğimiz günlerde Hayvan Bilimi Dergisi’nde yayımlanan ve Sindirações ve diğer global dernekler tarafından yürütülen çalışmada kontrol edilebilir ve İngiliz Standartlar Enstitüsü tarafından tavsiye edilen metodoloji ile birlikte Hayvancılık Çevresel Değerlendirme ve Performans Ortaklığı/LEAP kılavuzlarına oldukça benzer olabilir. Değerlendirme “alana açılan kapı” vasıtasıyla kullanılan kaynakların kullanım süresini belirlemek için uluslararası standartlara (ISO 14040/44) göre veya hayvan çiftçiliği ve oluşan gübrelere yem hazırlığı ve oluşan gübrelerin yönetilmesine göre Brezilya, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki domuz ve piliç üretim sistemlerindeki amino asit lizinlerinin, metiyoninlerin, treoninlerin ve triptofan ve enzim fitazlarının etkilerini ölçmüştür.

Brezilya durumunda “kontrol” diyeti (herhangi bir takviye olmadan) ile karşılaştırıldığında tarıma yönelik alan kullanımının konversiyon etkisini de hesaba katarak (dAKD/ doğrudan alan kullanımı Değişimi) sera gazlarının emisyonunda (KIP/ küresel ısınma potansiyeli) yaklaşık olarak nispeten yüzde 23 ve yüzde 30 düşüş ile sonuçlanan domuzlar ve piliçler (amino asitler ve fitaz/enzim ile) takviye edilebilir çünkü soya fasulyesi yemeğine daha az ihtiyaç duyulur (bunun için tahmin edilen ısınma potansiyeli 6,5kg CO2-eşdeğer/kg). Ötrofikasyona/ÖF yönelik potansiyel (suyun kalitesini düşüren çözünmeyen fosfatlar ve başlıca azotlu bileşikler/nitratlar) “kontrol” diyeti sonucunda oluşmuştur, esasen topraktaki gübre tortusu nedeniyle eklenen alternatifler ile karşılaştırıldığında domuzlar için yüzde 22’den ve piliç için neredeyse yüzde 50’den fazla bir düşüş olmuştur. Asitleşme (AP) halinde sonuç olarak amonyak emisyonunu düşüren amino asit takviyesinin yem ve gübredeki nitrojen miktarını özellikle düşürmesinden dolayı potansiyeli domuz üretiminde yüzde 20ye kadar ve piliç sistemlerinde yüzde 53ün üzerinde düşmüştür. İlave etki ayrıca doğal kaynakların sınırlı bulunmasını da göz önünde bulundurarak inorganik fosfatların daha az kullanımına izin veren fitaz enziminin eklenmesi ile geliştirilmiştir.

Bir birlik olarak endüstriniz için devam eden projeleriniz var mı veya gelecekteki planlarınız neler?
İhtiyati tedbir yerine bilim adına söz sahibi olmaya devam etmek.

Bir önceki yazımız olan "M. Ülkü KARAKUŞ, Türkiyem - Bir: "Son 10 yılda yıllık ortalama %12 büyüme"" başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Kontrol edin

Jaine_Chisholm_Caunt_gafta_miller111

Tahıl ticaretinin yüzde 80’i GAFTA standartlarına göre yapılıyor

 “Gafta, dünya genelinde tarımsal ürünlerin ticareti alanında 95 ülkeden 1800’den fazla üye şirketi temsil eden …