Ana Sayfa / Kapak Dosyası / Özgün bir ensoksilanaz, geliştirilmiş bağırsak sağlığı ile daha iyi bir yumurta kalitesi potansiyeli sunuyor

Özgün bir ensoksilanaz, geliştirilmiş bağırsak sağlığı ile daha iyi bir yumurta kalitesi potansiyeli sunuyor

Yumurta kabuğu kalitesi, yumurtlama çiftliklerinin kârlılığı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu için enzim seçimi yalnızca enerji artırma ve performans üzerindeki etkileri değil aynı zamanda yumurta kalitesi üzerindeki etkileri de dikkate alarak yapılmalıdır.

kurt-van-de-mierop

Kurt Van de Mierop – Müdür, Nutrex, Belçika

Asya’daki pek çok ülkede ksilanazların kullanımı buğday esaslı diyetler kullanıldığı dönemlerle ilişkilidir. Bu diyetlerin buğday sindirilebilirliği ve döküntü kalitesini iyileştirmek için kıvam azaltıcı kapasitelerinden ötürü gerekli olduğuna inanılmaktadır. Buğdayın kullanıldığı yılların geçip mısır daha elverişli veya daha ucuz bir hale gelince, ksilanaz kullanımından genellikle vazgeçildi veya en iyi ihtimalle ikincil bir unsur olarak görüldü. Sık sık unutulan şey, mısırda ve diğer birçok bitkisel maddede, ksilanazın bir alt yapısı olan arabinoksilanın (AX) da önemli miktarda bulunduğudur. Ayrıca, arabinoksilan büyük ölçüde çözülmez ve bozulması zor olup, bir ksilanazın bu gibi diyetlerde faydalı bir etkiye sahip olması için farklı nitelikler taşıması gerekir.
Pek çok insan sebzelerde bulunan (buğday, mısır ve diğer benzer hammaddeler) ayrıştırması zor çözülmez AX miktarının enzim aracılığıyla prebiyotik oligosakkaritlerin canlı üretiminde benzersiz bir potansiyel sunduğunu ya unutuyor ya da bunun farkında değil. Çözünür ve çözünmez AX’in daha küçük arabinoksilen oligosakkaritlere (AXOS) kısmi hidrolizi onları daha hızlı mayalandırır ve arzu edilen mikrobiyota destek olur. Bu, istenen SCFA’ların (kısa zincirli yağ asitleri), özellikle bütiratın önemli seviyelerde üretilmesine yol açar ve ince bağırsaktaki morfolojik ve histolojik değişiklikleri de geliştirir.

BAĞIRSAK SAĞLIĞI VE YUMURTA KABUĞU KALİTESİ
Geliştirilmiş bağırsak sağlığı sadece besin sindirimini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda vücut yapısını ve yumurta (kabuğu) kalitesini de etkiler. Düşük kaliteli kabuk, kümes hayvancılığının en önemli sorunlarından biridir ve yumurta üretiminin ve kuluçkalığın ekonomik kârlılığını da etkiler. Çatlak veya kırık yumurtalar toplamda bozulan yumurtaların 80-90’ını oluşturur. Yumurtaların yüzde çatladığı veya kırık kabuğu olduğu için ayrılır. Ana endişelerden biri tavuğun yaşı arttıkça kabuk kalitesinin düşmesidir çünkü yumurtlama döneminin sonunda kırık yumurtaların oranı yüzde 20’yi aşabilir. Ayrıca kabukların yüksek kırılma mukavemeti ve kabuk kusurlarının bulunmaması, patojenik bakterilerin yumurta içine nüfuz etmesine karşı koruma için gereklidir. Geçmişte yapılan çeşitli çalışmalar Nutraz Xyla’nın mikrobiyotik yapı üzerindeki olumlu etkilerini göstermiştir. Alireza ve diğerleri (2015), bağırsak mikrobiyotasının ek yem enzimlerinden nasıl etkilendiğinin gerçek mekanizmayı gösterecek bir çalışma tasarladı. Bakteri ksilanaz, Clostridium kümesi IV (bütirat üreticileri) ve bütiril CoA-asetat CoA-transferaz genlerine ait bakteri sayısını önemli ölçüde arttırmıştır (Tablo 1). Mikrobiyota üzerindeki etkiye ek olarak, bağırsak morfolojisi de açıkça etkilenmiştir çünkü villus uzunluğu ve villus / kript oranı sırasıyla yüzde 24 ve yüzde 42 artmıştır. Sonuçlar, Nutraz Xyla’nın bağırsak mikrobiyolojisi için bir alt kat olarak sindirim bileşiminde genel bir değişiklikle birlikte kolayca mayalanan AX parçalarının bir birleşimi yoluyla bağırsak mikrobik profilini etkilediğini akla getirmektedir.

İyi bir bağırsak sağlığının ve yem alımının teşvik edilmesi, daha iyi yumurta kabuğu kalitesi elde etmeye yardımcı olabilir. SCFA’nın geliştirilmiş üretiminden kaynaklanan daha düşük pH’a bağlı olarak, minerallerin biyoyararlanımının artması beklenebilir. Aynı zamanda, bütiratın artan üretimi, bağırsak mukozasının emme kapasitesini artırabilir.

DENEME SONUÇLARI
Ksilanazların yumurta kalitesi üzerindeki ‘yan’ etkisini incelemek için, birçok araştırma enstitüsü ile işbirliği yaparak çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların sonuçları Tablo-2’de özetlenmiştir. Birincisinde bakteriel endo-ksilanaz grubundaki tavuklar için negatif kontrol grubuna kıyasla yumurtlama hızında önemli bir artış (% 92,4’a % 95,3) gözlenmiştir. FCR, negatif kontrol grubuna karşı enzim grubunda yüzde 5,1 oranında iyileşme getirmiştir. Performansa etkisi yanında, yumurta kabuğu üzerinde önemli bir enzim etkisi görülmüştür. Kırık veya çatlamış yumurta sıklığı yüzde 2,33’ten yüzde 1,63’e düştü.

İkinci denemenin amacı, farklı kökenlerden gelen NSP enzimlerinin, ticari yumurta performansı ve yumurta kabuğu parametreleri üzerinde benzer etkileri olup olmadığını değerlendirmekti. Yumurta tavuğu diyetleri, mantar kokteyl enzimi (FX) veya Nutraz Xyla ile takviye edilmiş besinler, performans üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değildi. Bununla birlikte yumurtlama oranı, yumurta ağırlığı ve günlük yumurta kütlesi, Nutraz Xyla takviyeli tavuklar için, FX takviyeli tavuklarla kıyaslandığında sayısal olarak daha yüksekti.

Nutraz Xyla ile beslenen tavukların yumurtaları önemli ölçüde daha kalın bir kabuğa sahipti ve kırık kabuklar FX ile beslenen tavuklara kıyasla daha azdı. Üçüncü çalışma, yaşlı tavuklarda (54 – 74 haftalık) Nutraz Xyla’nın performans ve kabuk kalitesi üzerine etkisini değerlendirmek üzere yapılmıştır. Yemin Nutraz Xyla ile desteklenmesi, yumurtlama yüzdesini (yüzde 83,9’a yüzde 87,9) ve yumurta kütlesini (58,3 g’ye 55,3 g) önemli ölçüde iyileştirdi ve sonuçta, yem dönüşüm oranının (1,974’e 2,085) önemli derecede artmasına yol açtı.

Kırık ve kirli yumurta olayı değerlendirme grupları arasında makul ve karşılaştırılabilir iken, yumuşak kabuklu yumurta Nutraz Xyla grubu için belirgin olarak daha düşüktü (yüzde 0,04’e yüzde 0,47). Ayrıca, Nutraz Xyla (90,14’e 87,60) ile takviye edilen diyetlerle beslenen tavuklarda için önemli ölçüde daha yüksek Haugh birimi (HU) değeri fark edildi. Bakteriyel bir endo-1,4-b-ksilanaz ilave edilmesi, negatif kontrol diyetine kıyasla daha etkili yumurta üretme ve yüksek HU ile sonuçlandı (Delezie ve diğerleri, 2015).

SONUÇLAR
Bu sonuçlara dayanarak, Nutraz Xyla nişasta içermeyen polisakkaritlerin besleyici karşıtı etkilerini azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda yüksek bütirat seviyeleri üretmek üzere kesede mayalanmış prebiyotik AXOS’un canlı oluşturulmasına katkıda bulunduğu sonucuna vardık. Bütiratın yumurta kalitesi açısından faydaları yaygın şekilde kabul görür bir durumdadır; bu nedenle eğer Nutraz Xyla’nın kullanımı bütiratın eklenmesini azaltabilir veya değiştirebilirse olumlu etkileri koruyarak yem fiyatları belirgin bir şekilde düşecektir. Yumurta kabuğu kalitesi, yumurtlama çiftliklerinin kârlılığı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu için enzim seçimi yalnızca enerji artırma ve performans üzerindeki etkileri değil aynı zamanda yumurta kalitesi üzerindeki etkileri de dikkate alarak yapılmalıdır. Nutrex yıllarca, Nutraz Xyla’nın her çeşit diyet ve üretim sistemlerinde üretim performansını ve bağırsak sağlığını iyileştirme kapasitesini göstermek için ayrıntılı hareket düzeni ve eşsiz özelliklerini araştırma üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor.

Referanslar talep üzerine mevcuttur
Mısır diyeti ve enzim takviyesi alan yumurtlayanların bağırsakları, diyette enzim almayan tavuklara göre daha sağlıklı bir villus yüksekliği ve kript derinliği (üst resim) göstermiştir (deneme sonuçları tablo 1’de gösterilmiştir)

feed11_tablo1

Kontrol edin

YEM DEPOLAMA

Hayvanlara verilen yemin değeri iyi depolamaya bağlıdır. Depolama sırasında hızlı veya yavaş bir şekilde gerçekleşen …