Ana Sayfa / Röportaj / Neba Yem, yeni fabrikasıyla kapasiteyi arttırıyor

Neba Yem, yeni fabrikasıyla kapasiteyi arttırıyor

Ziya UYSAL, Neba Yem “Üretime geçmeyi planladığımız, tam otomatik üretim ve robotik torbalamanın da dahil olduğu yeni fabrikamız; 2017 yılı sonunda üretime geçtikten sonra, illerimizin tamamına bayilikler vermeyi hedefliyoruz. Yer darlığı sebebiyle üretimine ara verdiğimiz vitamin-mineral premiksleri üretimine ihracat amaçlı olarak yeniden başlamayı planlıyoruz. Yatırım hedeflerimiz arasında ilave hububat siloları ve flake tesisi de var.”

nebayem

Türkiye yem sektörünün genç sayılabilecek temsilcilerinden Neba Yem, 15 yılda önemli bir başarı kazanarak ikinci fabrikanın kurulumuna başladı. Konya’da halihazırdaki fabrikasında saatte 15-20 ton yem üretebilme kapasitesine sahip olan firma, 2017 sonunda tamamlanması planlanan fabrikada kapasitesini saatte 60-70 tona çıkaracak.

Firmanın Kurucu Ortağı Ziya UYSAL, fabrikanın tamamlanmasının ardından öncelikle Türkiye genelinde bayilikler vermeyi planladıklarını belirtiyor. Vitamin-mineral premiksleri üretimine de yeniden başlamayı düşündüklerini belirten UYSAL, dergimizin okurları için Neba Yem’i ve gelecek planlarını anlattı.

Sayın Uysal, öncelikle bize Neba Yem’in kuruluş hikayesini ve bugünlere nasıl geldiğini anlatır mısınız?
Çalışma hayatıma 1966 yılında tarım sektöründe başladım. Uzun yıllar devlet hizmetinde görev aldım. Ardından 1985’te kurucu ortağı olduğum başka bir şirkette 2002 yılına kadar yem fabrikası yöneticiliği yaptım. 35 yılı aşan tüm bu çalışma hayatımda edindiğim tecrübelerimi değerlendirmek adına 2002 yılında oğullarımla birlikte bir aile şirketi olarak Neba Yem’i kurduk.

Başlarda Konya’da Büyük Buğday Pazarı’nda iki yıl süreyle yem hammaddesi ticareti ve premiks imalatı yaptık. Ancak 2004 yılında yer ve iş değişikliği yaparak, şu anda işlettiğimiz fabrikada karma yem imalatına başladık.

Neba Yem’in ürettiği ürün grupları ve bunların hammadde kaynakları hakkında biraz bilgi alabilir miyiz?
Elbette… Fabrikamızda Neba markasıyla toz, pelet ve granül formunda, çiftlik hayvanlarına yönelik her çeşit yemin üretimini gerçekleştiriyoruz. Talep olmadığı için şu anda kedi, köpek ve balık yemi üretmiyoruz. Ama koyun, keçi, sığır, manda ve kümes hayvanlarının ihtiyacı olan her türlü yemi, müşterinin istediği formda, yani pelet, granül veya toz formunda üreterek, yurdun çeşitli yörelerindeki müşterilerimize sevk ediyoruz. Hammadde tedarikimizin çok önemli bir kısmını yerli kaynaklardan; yaklaşık yüzde 30’unu da yurt dışı kaynaklardan temin ediyoruz.

Üretim tesisleriniz, kapasiteniz ve kullandığınız teknolojiler hakkında bilgi verir misiniz? Firmanızın kapasitesi ve teknoloji kullanım düzeyi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Bulunduğumuz tesis, Konya’nın ilk özel yem fabrikasıdır. Biz 2004’de üretime başladığımızda bu fabrikanın makinelerini ve teknolojisini yeniledik ve kapasitesini arttırdık. Ancak bulunduğu yer, daha fazla kapasite arttırmaya elverişli değil. Halihazırda üretilecek yem çeşidine göre saatte 15-20 ton arasında bir üretim kapasitesi var ve otomatik olarak üretim yapıyor.

Piyasada marka bilinirliğimiz arttıkça, ürünlerimiz de her bölgede tercih edilir oldu. Bu sebeple firmamıza gelen müşteri talepleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Yoğun talebi karşılayabilmek için saatte 60-70 ton kapasiteli, yeni bir tesis yapmak zorunda kaldık. Yeni fabrikamızda 2017 yılı sonunda üretime başlamayı planlıyoruz. İnşallah yeni fabrikamızda, hedeflediğimiz gibi yıllık 450 bin ton civarında bir üretim ve satış gerçekleştirebiliriz.

Neba Yem’in Türkiye yem pazarındaki yeri ve rolü nedir? Sektördeki yeriniz hakkında bize neler anlatabilirsiniz? Neba Yem’i Türkiye’deki diğer rakiplerinden farklı kılan nedir?
Neba Yem olarak yılda 41 bin tona yakın yem üretmekteyiz. Bu yemleri şimdilik İç Anadolu, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerindeki müşterilerimiz vasıtasıyla yetiştiricilere ulaştırmaktayız. Fabrikanın ana konularını kurucu ortaklar bizzat kendimiz yürütmekteyiz. Bu ortaklardan biri olarak ben 29 yıldır bu sektördeyim. Ahmet Uysal 27 yıldır, M. Celalettin ve Cemaleddin Uysal da 15 yıldır yem fabrikası işletiyor. Yani Neba Yem, ortakları ve çalışanlarıyla birlikte; işinin ehli, tecrübeli ve idealist bir ekip tarafından yönetilmektedir.

Örneğin fabrikada hammadde seçimini, yem karışımlarını (rasyonları) ve kalite kontrolünü, kurucu ortak ve veteriner hekim olan M. Celalettin Uysal takip etmektedir. Şahsım, daha önce de bahsettiğim gibi 1960’dan buyana yem konusunun içinde olan bir ziraat teknisyeniyim. Yine kuruculardan Ahmet Uysal, genel yönetimden sorumlu bir yüksek işletmeci, Cemaleddin Uysal da makinelerden ve pazarlamadan sorumlu bir makine-motor öğretmenidir. Meslekleri itibariyle bir yem fabrikası için gerekli olan böyle bir ortaklık yapısı her fabrikada yoktur.

Bir de sahip olduğunuz kalite belgeleri var. Bize bunlardan biraz bahseder misiniz? Yem ve gıda güvenliği için bu belgelerin önemi nedir?
Öncelikle şunu belirtmek istiyorum; ürettiğimiz bütün ürünler Türk Patent Enstitüsü’nden tescillidir. Kalite belgelerine gelince; fabrikamız İSO 9001 Kalite Sistem Belgesi’ne sahiptir ve buna uygun şekilde üretim yapmaktadır. Ayrıca yemde HACCP belgesi zorunlu değildir ancak fabrikamızın HACCP gıda güvenliği şartlarını taşıdığı, bakanlığın bu konudaki zorunlu denetimleriyle belirlenmiştir. Bize göre yem gıdadır. Sanayicinin gıda güvenliğine duyarlı bir şekilde üretim yapmasının ödülü, müşteri memnuniyetiyle gelmektedir. Kalite, müşteri memnuniyetidir.

İhracata yönelik çalışmalarınız, ihracat gerçekleştirdiğiniz ülkeler var mı? Bunlar hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Yem ihracatımız henüz yok. Esasen ülkemizde karma yem üretimi ve satışı, iç pazara hapsolmuş durumda. Çünkü ülkemizdeki yem maliyetleri son derece yüksek ve bu yüksek maliyet sebebiyle dış pazarlarda fiyatlarımız yüksek kalmakta, dünya ile rekabet edememekteyiz. Yakınlığı sebebiyle ihracat ancak Irak ve Suriye’ye mümkün oluyordu. Irak’a bir dönem biz de ihracat yapıyorduk. Ancak son yıllarda söz konusu bu ülkelerdeki iç karışıklıklar maalesef bunu da engellemiştir. Ülkemizde fabrika yemi üretiminde yerli kapasite fazlası var. Buna rağmen ülkemizde faaliyetine izin verilen global şirketlerin yem fabrikaları da yerli firmalar gibi yine iç pazara satış yapmakta, ihracat yapamamaktadır.

Biraz da yeni fabrikanızla birlikte ilerde neler yapmayı planladığınızı anlatır mısınız? Neba Yem’in gelecek hedefleri nelerdir?
Üretime geçmeyi planladığımız, modern üretim ve robotik torbalamanın da dahil olduğu yeni fabrikamız; 2017 yılı sonunda üretime geçtikten sonra, illerimizin tamamına bayilikler vermeyi hedefliyoruz. Yer darlığı sebebiyle üretimine ara verdiğimiz vitamin-mineral premiksleri üretimine ihracat amaçlı olarak yeniden başlamayı planlıyoruz. Yatırım hedeflerimiz arasında ilave hububat siloları ve flake tesisi de var.

Kontrol edin

Su ürünleri yemi ekstrudeleri için Ar-Ge uygulamaları

Tür uygunluğu ve sürdürülebilirlik için laboratuvar ölçekli deney Dünyanın sürekli artan nüfusu için yeterli protein …