Son Haberler
Ana Sayfa / Makale / Hayvan Yemi Üretiminde Nem Oranının Kontrol Edilmesi

Hayvan Yemi Üretiminde Nem Oranının Kontrol Edilmesi

“Usulüne uygun koşullarda gerçekleştirilmiş olan bir kurulum, kurutucudan çıkan maddelerin nem seviyesini +/- 0,5% doğruluk payı ile ölçecek ve kurutucunun daha iyi kontrol edilmesini sağlayacaktır. Fırın testlerinde geçirilen zamanın aksine, kurutucunun gerçek zamanlı olarak kontrolü, kurutucunun anlık olarak kontrolünü ve bununla birlikte enerji verimliliğini sağlayacaktır.”

Neal CASS
Satış Müdürü – Hydronix
nealHammadde, enerji ve işçilik gibi girdilerin gün geçtikçe artan maliyetleri, hayvan yemi işlemecilerini, genel üretim maliyetini daha yakından denetlemeye zorlamaktadır. Tasarruf sağlamanın basit ve uygun maliyetli bir yolu da, işleme sırasında malzemedeki nem oranının kontrol etmektir. Dijital mikrodalga nem ölçümünde yaşanan ilerlemeler, yüksek hassasiyetli nem sensörünün daha düşük bir maliyetle kurutucunun çıkışına kurulmasına imkân vermektedir. Daha düşük maliyetle gerçekleşen bu satın alma işlemi ve kullanım kolaylığı, üretim prosesindeki nem ölçümünü fabrika operatörleri için hiç olmadığı kadar cazip hale getirmektedir. Bu makale, şeker pancarı küspesinin, kurutulmuş hayvan yemi peletine dönüştürülme sürecinde, nem ölçümünün sağlayacağı avantajları incelemektedir. Bununla birlikte, aynı ilkeler, benzer üretim metodunu kullanan diğer malzemeler için de geçerlidir.

NEM ÖLÇME İHTİYACI

Şeker pancarından şeker çıkarıldıktan sonra geriye kalan ıslak şeker pancarı küspesi preslenir ve hayvan yemi üretimi için kurutulur. Kurutma prosesi, işlenen maddenin yeterince kuru olmasını gerektiren oldukça enerji yoğun bir işlemdir. Böylece küspe, makinenin tıkanmasına ve kırılgan pelet üretimine neden olmayacak şekilde kolayca peletlenebilir.

Küspe kurutucuları, doğrudan ateşlenen döner tamburlar, akışkan yataklı buharlı kurutucular veya düşük sıcaklıkta çalışan bantlı kurutucular şeklinde olabilir. Ancak, her türlü kurutma sisteminin ana hedefi, maddede bulunan nem seviyesini %10 ile %12 arasında azaltmaktır.

Fırın testleri gibi nem testlerine ilişkin olarak gerçekleştirilen mevcut hat dışı yöntemler çok zaman alır ve kurutucunun gerçek zamanlı olarak ayarlanmasına fırsat vermez. Popüler bir hat üzeri ölçüm şekli ise Kızılötesi (Infra-Red) Sistemdir. Bu sistemler oldukça pahalıdır ve sadece maddenin yüzey ölçümünü sağlamakta ve küspenin üst bölümlerinin kurumuş olmasından dolayı maddenin genel nem düzeyine ilişkin olarak tam bir fikir vermemektir. Temassız ölçüm tekniğine dayandıklarından, ortamda ve cihazın merceğinde biriken toza duyarlıdırlar ve bu durum, yanlış okumalara neden olabilmektedir. Ancak, mikrodalga sensörlerini kullanan otomatik bir sistem, kolay ve güvenli bir şekilde tüm maddeyi tarayabilir ve nem seviyesini doğru bir biçimde belirleyip kontrol sistemine anında bilgi verebilir. Bu durum, sıcaklık / kurutma zamanı / hızın, uygun şekilde ayarlanmasına imkân vermekte, maddenin, pelet haline getirilmesi veya depolanması için her zaman doğru nem seviyesinde olmasını sağlar.

HYDRONİX MİKRODALGA NEM ÖLÇÜM SENSÖRLERİ KURULUMUNUN FAYDALARI
• Kurutucular daha verimli bir biçimde kullanılabilir, bu durum enerji maliyetlerinin düşmesini sağlar,
• Gelişmiş ve istikrarlı nihai ürün elde edilir,
• Bozuk / atık madde seviyesinde azalma yaşanır,
• Toz ya da renkten etkilenmez.

TAVSİYE EDİLEN KURULUM
Sensörün kurulumu uygulamaya bağlıdır. İki temel kurulum metodu vardır. Birincisi, istikrarlı bir akış oranına sahip olan ve gövdenin sürekli olarak dolu olduğu uygulamalar içinken, ikincisi, değişken akış oranına sahip olan ve gövdenin sadece kısmen dolu olduğu uygulamalar içindir. Bu kurulumlar, istikrarlı bir malzeme sıkıştırma ve sensör boyunca akış için by-pass sistemi kullanımı gerektirir.

Her iki durumda da Hydronix Hydro-Mix nem sensörü, kurutucunun çıkışına kurulur. Sensör, kurutucudan çıkan maddelerin nem seviyesi ile alakalı olarak kontrol sistemini sürekli olarak bilgilendirir ve kurutucu sıcaklığının, optimum performans için eşzamanlı olarak ayarlanabilmesine fırsat verir.

SENSÖR KURULUMUNDAN SONRAKİ SONUÇ
Usulüne uygun koşullarda gerçekleştirilmiş olan bir kurulum, kurutucudan çıkan maddelerin nem seviyesini +/- 0,5% doğruluk payı ile ölçecek ve kurutucunun daha iyi kontrol edilmesini sağlayacaktır. Fırın testlerinde geçirilen zamanın aksine, kurutucunun gerçek zamanlı olarak kontrolü, kurutucunun anlık olarak kontrolünü ve bununla birlikte enerji verimliliğini sağlayacaktır. Ayrıca, periyodik örnekleme ve sonraki kurutma ayarı arasındaki zaman kaybından kaynaklanan bozuk ya da atık madde oranında da azalma sağlanacaktır.

HYDRO-MİX SENSÖRLER
Hydro-Mix sensörleri, sertleştirilmiş paslanmaz çelikten imal edilir ve aşınmaya dayanıklı seramik ölçüm aynasına sahiptir. Sensör, gömme montajlı olarak kurulabilmekte ve bu durum, herhangi bir birikmeye neden olmaksızın maddenin ölçüm aynası üzerinden serbestçe akmasını sağlar.

Hydro-Mix, metal parçaları ve ses boşluklarının neden olduğu sesi ortadan kaldırmak için tasarlanan sinyal filtreleme ve yumuşatma gibi yapılandırılabilir parametrelere sahiptir. Sensör ayrıca 0-20mA (0-10V), 4-20mA, USB, Ethernet ve RS485/232 gibi çıkış opsiyonları seçeneklerine sahiptir ve doğrudan sensörden nem yüzdelik değeri oluşturacak şekilde ayarlanabilir. Hydronix Hydro-Com yazılımı, PC veya laptop ve USB aracılığıyla sensörün basit kurulumunu ve konfigürasyonunu sağlar.

SONUÇ
Mikrodalga nem ölçüm sisteminin, mevcut prosese eklenmesi, bozuk madde oranını azaltırken sadece istikrarlı ve kaliteli ürün sağlamayacak; aynı zamanda, tasarruf sağlayıp çok kısa bir sürede masrafını karşılayacak duruma gelecektir.

Kontrol edin

edyta-margas-buhler2

Yem sanayiinde önemi giderek artan bir konu: Yem Güvenliği

Kâr marjlarının genellikle düşük olduğu yem sanayiinin büyük bölümü için en önemli mesele, yem güvenliği …