Ana Sayfa / Kapak Dosyası / Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Yem Üretimi ve Üretim Teknolojileri ve Katkıları

Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Yem Üretimi ve Üretim Teknolojileri ve Katkıları

Yem sanayi hızla büyümektedir. Hayvancılıkta yaşanan gelişmelere bağlı olarak toplam yem üretiminin artması, yem makinelerine olan talebin artmasını da beraberinde getirmiştir. Yem fabrikalarında doğru rasyon ve oranda yem elde edilebilmesi için uzman bir ekip tarafından kurulmuş bir yem fabrikasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Endüstriyel hayvan yemleri, hedef hayvan grubuna göre tahıl ve benzeri hammaddelerin farklı oranlarda kırılıp karıştırılmasıyla üretilmektedir. Söz konusu hammaddeler, nihai ürün dediğimiz pelet ya da granül yeme dönüşene kadar birçok farklı proseslerden geçmektedir. Bu proseslerdeki işlemlerden her biri son ürünün kalitesine etki etmektedir.

Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğindeki şüphesiz en önemli gider kalemi yem maliyetleridir. Hayvan üreticileri açısından yemin maliyetler içerisindeki oranı %70 civarındadır. Yem fabrikalarının genel yapısını incelediğimizde ana prosesleri kırma, karıştırma, peletleme ve torbalama olarak sıralayabiliriz. Bir yem fabrikasında söz konusu ana prosesler ne kadar iyi tasarlanmışsa, elde edilecek olan yem de aynı oranda kaliteli olacaktır. Bu yemlerle beslenen hayvandan beklenen randıman da yemin kalitesiyle doğru orantılı olacaktır. Yem fabrikasının kurulması, yemin hazırlanması ve hayvana verilmesi şeklinde sıralayabileceğimiz tüm süreçler birbiriyle ilişkili ve bağlantılıdır. Sürecin başlangıcı ve düzgün devam etmesi, doğru tasarlanmış, uzman bir ekip tarafından kurulan yem fabrikasına sahip olmaktan geçmektedir.

Kontrol edin

YEM DEPOLAMA

Hayvanlara verilen yemin değeri iyi depolamaya bağlıdır. Depolama sırasında hızlı veya yavaş bir şekilde gerçekleşen …