Ana Sayfa / Kapak Dosyası / Kanatlı Hayvan Yemi Üretimi

Kanatlı Hayvan Yemi Üretimi

Peletlenmiş yem üretiminde iki metot vardır. Pelet değirmeni, yem tipi ve hammaddelerin durumu gibi birçok etkene bağlı olarak bu yöntemlerden biri seçilir.

b-h-khaled

B. H. Khaled – Ürün Müdürü, El-Nahar Yem Değirmeni

Annelerimizin veya büyüklerimizin evimizin arka bahçesinde veya çatısında tavuk, ördek ve hindi gibi kümes hayvanlarını beslediğine dair çocukluk anılarımız aklımıza gelir. O besleme yönteminin çok basit olduğunu şimdiki bilgimizle fark ediyoruz; kümes hayvanları mısır ve buğday gibi tahılları veya yemek artıklarını tüketiyorlardı.

Bu basit besleme yöntemi sadece ev içi tüketime yönelikti ve herhangi bir maliyet hesaplamasını içermiyordu. Yaşam standartlarının yükselmesi muazzam miktarda et özellikle de tavuk gibi kümes hayvanı etlerinin tüketimi sonucunda yüksek tüketim ile yetersiz üretim arasındaki boşluğu doldurmak gerekli oldu.

Genetik uzmanlarının yaptığı bir araştırma, yumurtadan çıkıp 35 gün içerisinde 2-2,5 kilograma ulaşan yüksek üretkenliğe sahip bir tavuk türünün yetiştirilebileceği gösterdi. Bu türlerin üretimi için belli bir besin içeriğinin sağlanmasına dikkat etmek gerekiyor.

İlk başta yetiştirme çiftliklerinde kümes hayvanlarının yeminde iskelet ve kas gelişimini iyileştirmek amacıyla parçalanmış ezilmiş tahıllar ile tuz, kireç taşı ve kalsiyum fosfat gibi bazı katkı maddelerinin bir karışımı kullanılmaktaydı. Kuşlar ise yumuşak ve püre şeklindeki besinlerle beslenmekteydi.

Kümes hayvanlarının beslenme davranışına ilişkin ek araştırmalarla bilim insanları, pürenin kuşların optimum zaman aralığında gelişmeleri için protein ve kalori gibi gerekli girdileri sağlamadığını göstermiştir. Ayrıca, bu durum büyük bir miktarda yem kaybı yaşanmasının yanı sıra kuş sağlığını etkileyen amonyağın (NH3) oluşmasına neden olan bir bozulmayı da beraberinde getirmekte.

Sonraları bilim insanları, ortaya yeni bir fikir attılar: Püre şeklindeki yemi peletlemek, püre kaybını önleyebilir ve bununla bağlantılı sorunları çözebilirdi.

Başlangıçta peletleme, buhar kullanılmadan yapıldığı için verimliliği düşük ve masraflıydı. Buharın kullanılmasıyla üretim maksimum seviyeye çekildi ve bundan sonra buharın kullanılması, üretimin en üst düzeye çıkarılmasını sağladı; pelet pres makinelerinin geçmişe kıyasla daha kısa sürede daha büyük miktarlarda üretim yapabilmesinin önünü açtı.

PELET YEM ÜRETİMİ
Pelet yem üretimi tahmin edildiği kadar kolay değil; fakat çok karmaşık da değil. Malzemelerin alınmasından peletlerin paketlenmesine kadar yaşananları anlatabiliriz.

Başlangıçta malzemeleri alıp mısır, soya fasulyesi ve diğer malzemelerle birlikte depoya yerleştirince iki türlü başlangıç yöntemi vardır.
İlkinde her bir malzeme tek tek büyük bir tartıda 1-2 ton gelecek kadar tartılır, sonra katkı maddeleri ile karıştırılmadan önce tüm malzemeler öğütülür. Bu süreç, karıştırma operasyonunu iyileştiren ön karıştırma adımı sunar.

İkincisi ise her malzemenin öğütülmesi ve depolarda bu şekilde tutulması ve ardından da bir kompleks yapmak için malzemelerin tartılıp ardından karıştırıcıda katkı maddeleriyle karıştırılmasıdır.

Bu iki süreç aslında birbirinden çok da farklı değil. Pelet değirmeni, yem tipi ve hammaddelerin durumu gibi birçok etkene bağlı olarak bu yöntemlerden biri seçilir.

Tartının ardından tüm kompleks karıştırıcıda karıştırılacaktır; bu süreç komplekse yüzde 95’den daha yüksek bir homojenlik oranı gibi yüksek bir verimlilik sağlamaktadır.

Karıştırma işlemi sırasında katkı maddelerine bağlı olarak karıştırma adımı için çeşitli yöntemler bulunmaktadır.

Üretici komplekse yağ eklemeye karar verdiğinde, karıştırıcıda karıştırılan bir yağ ve ayırıcılar pompasıyla karıştırma işlemi yapılır. Bu ekleme süreciyle birlikte karıştırma süreci 60 saniye kadar sürer; bu süre kuru karıştırma, yağ ekleme ve ıslak karıştırma ile geçer.

Kuru karıştırmanın 20 saniye kadar sürmesi beklenir ve toz katkı maddeleri ile sıvıların herhangi bir emilimini önlemek için herhangi bir çözünür madde ilave etmeden önce malzemelerin ve kuru katkı maddelerinin karıştırılması anlamına gelir; aksi takdirde bu karışımın verimliliği düşecektir.

Kuru karıştırmanın ardından yağ pompalanmaya başlar. Yağ ve pompanın niteliğine göre bu aşama da 10-20 saniye kadar sürer.

Bazen dayanıklılık ve nem gibi nihai ürünün kalitesinde özel ihtiyaçları karşılamak için başka bir çözünen eklemek gerekli olabilir. Sıvı metionin veya betain, vb. gibi bazı besleyici katkılar da eklenebilir. Üretici bu katkılardan birini veya daha fazlasını eklemeye karar verirse toplam komplekse başka bir katkı maddesi eklemeden önce her bir katkı maddesi için ayrı bir karıştırma süresi tanımak için karıştırma zamanını da arttırmalıdır.
Karışımın homojenliğini azaltan herhangi bir izolasyonun önlenmesi amacıyla toplam karıştırma süreci 120 saniyeyi geçmemelidir.

Karıştırma işleminden sonra, kompleksin tamamı pelet pres makinesinin üstündeki silolara taşınır ve peletleme için hazır hale gelir.

Daha önce anlatıldığı gibi peletleme süreci, kazanların ürettiği buhar ile gerçekleştirilmelidir.

Kazanların buhar basıncı 6-8 bar olmalıdır ve malzeme ile karıştırılmadan önce belli bir redüktör ile bu basınç 1,5-2 bar seviyesine indirilmelidir. Buhar hattında, buhar üzerinde taşınan su hazneleri bulunur. Buharın filtrelenmesi ve suyun boşaltılması çok önemlidir ve su buharından kaynaklanan herhangi bir kütlenin oluşmasını önlemek için mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır.

Presleme makine yapısı rulo ve halka kalıplardan oluşmaktadır. Bu makinelerin bir halka içinde 3-4 rulo gibi farklı tasarımları mevcuttur. Ancak en çok görülen tipi bir halka kalıbı içinde 2 rulodur.

Yem malzemeleri disk içine düştüğünde iki rulo bu malzemeyi disk deliğinden içeri iterek pelet formunda şekillendirir ve ardından da peletleri istenilen uzunlukta kesmek için disk yolunun karşısında bıçakla kesim yapılır.

Rulolar ile disk arasındaki uzaklık 3 milimetre civarında olmalıdır ve kalın diskler incelerden daha kullanışlıdır çünkü kalın disk pelete şekil vermek için daha fazla zaman tanır ve bu da yüzde 80’den fazla bir dayanıklılık sağlar ve bastırmak için pelet deposuna daha iri parçalar gider.

Presleme sürecinin ardından 75-85 derece bir sıcaklığı olan pişirilmiş püre yemlerin sıcaklığının +3-5 dereceye düşmesi için peletler soğutucuya düşer.

Soğutma sürecinin ardından ince ve diğer istenmeyen parçaların çıkarılması amacıyla nihai ürün, her katmanı farklı çaplardan oluşan 2-3 katmanlı elekten geçirilir ve bu nihai ürün paketlemeye hazır halde gönderilir.

Yem üretimine bu kısa bakışın ardından, bu endüstrinin tüketicilere sağlıklı ve lezzetli et sunmak için büyük bir katma değer sağladığını ve kümes hayvanı yetiştirme işini daha kolay ve daha kârlı bir hale getirdiği kanaatine sahip olmamız gerekiyor.

Kontrol edin

YEM DEPOLAMA

Hayvanlara verilen yemin değeri iyi depolamaya bağlıdır. Depolama sırasında hızlı veya yavaş bir şekilde gerçekleşen …