Ana Sayfa / Röportaj / “İran olarak yem maddelerinin yüzde 80’inden fazlasını ithal etmek zorundayız”

“İran olarak yem maddelerinin yüzde 80’inden fazlasını ithal etmek zorundayız”

“Karma yem üretmek için yem maddelerinin yüzde 80’inden fazlasını ithal etmek zorundayız. Diğer bir sorun ise devlet tarafından konulan kurallar ve mevzuat. Kuralların çokluğu ve bürokratik adımlar üretimi zorlaştırıyor. Politikacılar ve resmi yetkililerle yaptığımız toplantılarda bu adımları kolaylaştırmanın yolunu arıyoruz.”

foto1

Hossein Keyhani
İran Yem Değirmencileri Birliği Genel Müdürü

11-13 Ağustos tarihleri arasında Tahran’da katıldığımız FeedExpo 2018 yem fuarında İran Yem Değirmencileri Birliği Genel Müdürü Hossein Keyhani ile röportaj yapma fırsatı bulduk. Sohbetimizde Hossein Keyhani İran’da 650 yem değirmeni bulunduğunu ve bunların yaklaşık 450’sinin birliklerine üye olduğunu belirtti. Keyhani üyeleri için sektörle ilgili gelişmeleri takip ettiklerini ve parlamenterler ve diğer resmi yetkililerle toplantılar gerçekleştirdiklerini dile getirdi. İranlı çiftçilerin önemli bir kısmının kendi çiftliklerinde ürettikleri yemi kullanmakta ısrarcı olduklarını ve karma yemin önemini henüz bilmediklerini belirten Keyhani, “Çiftçilere hitap eden seminerler ve fuarlar aracılığıyla karma yemin önemini anlatmayı ve bu yem türü hakkındaki bilgi düzeyini artırmayı planlıyoruz.” dedi. İran’ın yılda 20 milyon tonluk bir üretim kapasitesine sahip olduğunu altını çizen İranlı yönetici, ülkesinin yem üretim kapasitesinin Türkiye’ninkiyle aynı olduğunu söyledi. ABD ile ilişkilerin kötüye gitmesinin yem hammaddelerine erişim açısından olumuz etkilerinin olacağını belirten Hossein Keyhani, bu durumun uzun vadede sektörün kendine yeterliliği açısından olumlu sonuçlarının olabileceğini umduklarını söyledi.

Yaptığımız samimi röportaj kapsamında Hossein Keyhani’ye sorduğumuz sorular ve aldığımız cevaplar şöyle:

Sayın Keyhani, genel müdürlüğünü yaptığını İran Yem Değirmencileri Birliği’ni tanıtır mısınız?
İran Yem Değirmencileri Birliği 2008 yılında kuruldu. Bu birliği kurmaktaki ana maksat yem endüstrisini tek çatı altında toplamak ve İran yem endüstrisi için milli ve güçlü bir kurum tesis etmekti. Ülkenin en büyük yem değirmencilerini bir araya getirmeyi amaçladık ve bunu başardık. İran’da yaklaşık 650 yem değirmeni var ve bunların toplam yıllık üretim kapasitesi 20 milyon ton.

Bu değirmencilerin yarından fazlasının üyeniz olduğunuz söyleyebilir miyiz?
Hâlihazırda bu değirmencilerin aşağı yukarı 450’si birliğimizin üyesi. Evet, kesinlikle.

Faaliyetlerinizden bahseder misiniz? Üyeleriniz için neler yapıyorsunuz?
Parlamentoda ve resmi kurumlar ve otoriteler nezdinde üyelerimiz ve endüstriyle ilgili faaliyetleri takip ediyoruz. Ayrıca yem değirmenlerinde ihtiyaç duyulan ham maddelerin teminini sağlıyoruz.

İran yem sanayiinin şimdiki durumunu nasıl tanımlarsınız? Geçmişteki durumun nasıl olduğundan da bahseder misiniz?
İran’da yem üretim sanayii yaklaşık 60 yıllık bir geçmişe sahip. İlk yem değirmeni firması… Bir saniye, tarihi miladi takvime çevireyim. Evet, ilk değirmen 1963 yılında kuruldu. Şimdi ise İran yem endüstrisi dediğiniz zaman toplamda 10 milyar doların üzerindeki bir yatırımdan bahsediyoruz. Ülkemizde yem endüstrisiyle alakalı olarak karma yem, kesif yem, premikslere varana dek toplam 50 civarında ürünün üretimi yapılıyor. Yem endüstrisindeki genel gelişim göz önüne alındığında, İran’daki yem üreticileri tesislerinde yeni teknolojiyi kullanmaya başladılar.

Yurtiçi sektörde karşılaştığımız bir problemden bahsetmek istiyorum. Çiftçilerin çoğunluğu hayvanları için geleneksel yem kullanmayı tercih ediyor. Karma yemin önemini bilmiyorlar. Kendi çiftliklerinde ürettikleri yemi kullanmayı tercih ediyorlar. Çiftçilere hitap eden seminer ve fuarlar aracılığıyla karma yemin önemini anlatmayı ve bu konuda bilinç oluşturmayı planlıyoruz.

Hâlihazırda yem değirmenlerinde iyi bir potansiyelimiz ve yeni teknolojimiz mevcut. İran yem endüstrisiyle Türkiye’ninki arasında bir mukayese yapmak gerekirse, istatistikler Türkiye’de 450 yem değirmeni olduğunu söylüyor. Bunların toplam üretim kapasitesi 22 milyon ton karma yem. Yani, bu rakama baktığımızda İran’ın üretim kapasitesiyle eşit olduğunu görürüz.

Diğer yandan bizim sanayimizde bir sorun daha var. Karma yem üretebilmek için gereken ham maddelerin yüzde 80’den fazlasını ithal etmek zorundayız. Mısır, buğday, soya fasulyesi vs. Ve tabi ki bu durumda maliyetleri artırıyor. İran’da şu an kıtlık var. Bu da yeni bir krize neden oluyor.

İran yem endüstrisinde gördüğünüz problemler nelerdir? Bunları nasıl çözmeyi planlıyorsunuz?
Yukarıda da belirttiğim gibi, karşılaştığımız ana problem çiftçilerimizin karma yem kullanımının istediğimiz düzeyden uzak olması. Çiftliklerinde ürettikleri geleneksel yemi tercih ediyorlar. Çiftçilerimizi karma yemin diğerinden çok daha iyi olduğuna ikna olacakları şekilde eğitmek istiyoruz. Yem değirmeninde yeme aktarılan ısı sayesinde yemde oluşabilecek bir sorun engellenmiş oluyor. Bu nedenle çiftçiyi karma yemin çok daha iyi olduğu konusunda eğitmek ve ikna etmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Sektörde karşılaştığınız sorunlardan biri bu. Peki, başka sorunlarınız var mı?
Karşılaştığımız bir diğer sorun ise, karma yem üretiminde kullanılan ham maddelerin fiyatının geleneksel yeminkilerden fazla olması. Bu bir diğer problem ve İran Yem Değirmencileri Birliği bu fiyat farkını kapatmaya çalışıyor. Karma yem bileşenlerinin fiyatlarını düşürecek faaliyetlerde bulunuyoruz.

Bir başka sorun ise yönetim tarafından konulan kurallar ve mevzuat. Kanunların ve mevzuatın yoğunluğu, bu denli bürokrasi üretimi zorlaştırıyor. Siyasetçiler ve resmi yetkililerle bu mevzuatın düzeyini aşağıya çekmek için toplantılar yapıyoruz.

Son iki üç yıldır, besi çiftliklerinde karma yem kullanımına başlandı. Ancak tavuk çiftliklerinin birçoğu için bu durum söz konusu değil. Besi çiftleri çiftliklerinde karma yem kullanımının önemini kavramış durumdalar.

Yakın zamanda enflasyonda yaşanan artış nedeniyle mısır, soya fasulyesi gibi ham maddelerin fiyatında artış yaşandı. Ve bu artış çiftçi için oldukça önemli bir problem. Çiftçi için ucuz ham maddeye erişim gün geçtikçe zorlaşıyor. Yem değirmenleri için ucuz kaynak bulmak daha kolay.

İran 2015 yılında ABD ile bir anlaşma imzalamış ve yaptırımlar hafiflemişti. Bu durum İran ekonomisini açık bir şekilde rahatlattı fakat ABD ile ilişkiler tekrar kötüye gidiyor. Bu konuda ne demek istiyorsunuz?
Bizim için ABD’nin nükleer anlaşmadan çıkmasının en önemli etkisi kurdaki artış. Yakın gelecekte karşılaşabileceğimiz bir diğer problem ise Amerikan ambargosuna bağlı olarak ucuz ham maddeye erişim. Uluslararası ticarette yurt dışına para transferinde de zorluk yaşayabiliriz.

ABD’nin son tavrının üç negatif etkisinden bahsettiniz. Diğer yandan, temasa geçtiğim İranlı sektör temsilcileri yaptırımların orta ve uzun vadede bazı olumlu yan etkilerinin de olabileceğini çünkü yerel üreticilerin taleplerini yurt içi üzerinden karşılayabilecekleri söylüyor. Bu düşünceye katılıyor musunuz?
Bir açıdan, bu fikre katılıyorum. Kısa vadede sorunlarla karşılaşabiliriz. Önümüzdeki üç-dört ay ham maddeye erişim oldukça zor olacak gibi görünüyor. Ancak, bu yaptırımların çiftçilerimizin yem değirmenlerinde karma yem üretmeye teşvik edecektir. Ham maddelere erişimimiz sınırlı olacak. Bu bir hakikat ve bunu inkâr erdemeyiz. Ancak, yakın gelecekte bu yaptırımların olumsuz etkisi nedeniyle verimliliği artırmaya odaklanabiliriz.

Bir diğer konudan bahsetmek gerekirse, İran Değirmenciler Birliği zirai atıkların karma yem kaynağı olarak kullanımı üzerinde çalışmalar yapıyor. Yaptırımların empoze edilmesinin ardından bunun bizim için stratejik bir adım olacağını düşünüyoruz.

Türk değirmencilik teknolojisi hakkındaki düşünceleriniz nedir? Türk firmalardan makine alımı yapıyor musunuz?
Günümüzde, İran’da Türk değirmen teknolojisi firmaları tarafından kurulmuş çok sayıda şirket var. Rahatlıkla çok iyi durumda olduklarını söyleyebilirim.

Bazı İranlı sanayiciler, İran’da ithalatın ihracattan çok daha kolay olduğunu öne sürüyor. Sizce neden böyle düşünüyorlar?
Eldeki ekonomik durum dikkate alındığında, çok sayıda resmi yetkili, yem endüstrisinin sıkıntılarının önemli bir kısmının ihracat miktarının artırılması yoluyla çözülebileceğine inanıyor. Bu zor olsa da, birçok yetkili ürünlerimizin ihracının kolaylaştırılması için elinden geleni yapıyor. Ülkemizde ihracat için iyi bir fırsat var. Birçok ülkeyle sınır komşusuyuz.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Şunu söylemek isterim ki, İran’da mevcut fakat kısıtlı olan ham maddelerinin etkinliğini artırarak Amerikan ambargosunun üstesinden gelebiliriz.

Kontrol edin

Böceklerden protein elde etmek 10 bin kat daha verimli

Syrine Chaalala – Mohamed Gastli, nextProtein: “Böcek yetiştiriciliği ile 100 hektarlık soya fasulyesi tarlasından elde edilen …