Ana Sayfa / Özel Dosya / Gıda Güvenliği ve Yem Sanayii

Gıda Güvenliği ve Yem Sanayii

Yem sektörünün gıda güvenliğiyle yakın ilişkili olduğu tartışmasız kabul edilen bir gerçektir. Gıda zincirinde bulunan her bir adım gıda güvenliğine etki etmektedir. Yem güvenliği insan sağlığını dolaylı olarak etkilemesiyle tüm dünya için birincil öneme sahiptir. Öte yandan yem güvenliği, yem üreticileri ve yem teknolojileri firmaları için sahip olduğu ekonomik önemle de öne çıkar.

special_cover

Hayvansal üretim ve hayvansal ürünlerin tüketimi, dünyadaki milyonlarca insanın ekonomik ve beslenme refahı için hayati önemdedir. Hayvan yemi, hızla artan nüfus için güvenli ve karşılanabilir hayvansal protein üretiminde çok önemli bir rol oynamaktadır.

Uygulamalar, yem ürünlerinin kimyasal ve fiziksel maddeler ya da biyolojik ajanlarla kirlenebildiğini göstermektedir. Bu, zincir içindeki bağlantılarda kullanılan içeriğe, kökene ve üretim süreçlerine bağlıdır. Hayvan yemi küresel gıda sektöründe öncü bir role sahiptir ve güvenli ve ekonomik hayvan proteinlerinin sürdürülebilir üretimini sağlamak için en önemli ve en büyük unsurdur.

Artan şehirleşme ve gelir artışı düşünüldüğünde hızla artan nüfusun, 2050 yılında hayvan ürünleri tüketimini % 70 oranında artırması bekleniyor. Hayvan üretimindeki bu artış, daha yem üretilmesini gerektirecektir. Buradaki zorlu iş sadece artan yem talebini karşılamak değil, aynı zamanda güvenliğini de sağlamaktır.
Yem güvenliği, gıda güvenliği ve insan sağlığı için bir ön koşuldur; ayrıca hayvan sağlığı ve refahı için de bir gerekliliktir. Ticarete, gelir üretmeye ve ekonomik sürdürülebilirliğe erişimin bir bileşenidir. Buna ek olarak, yem ve gıda güvenliğine katkıda bulunur ve yem kayıplarını azaltır. Aslında yem, besin zincirinin ayrılmaz bir parçasıdır ve onun güvenliği, paylaşılan bir değer ve ortak bir sorumluluk olarak kabul görmüştür. Bu nedenle yem üretimi, gıda üretimine benzer şekilde, entegre gıda güvenlik sistemlerinin kalite güvencesine tabi tutulmalıdır.

Hayvan yemlerinin, güvenli gıdaların üretimindeki rolü dünya çapında kabul görmektedir ve birçok kritik olay kamu ve hayvan sağlığı, yem ve gıda ticareti ve gıda güvenliği üzerindeki etkisinin önemini göstermiştir. Örneğin, aşağıdakilerin hepsi hayvan beslemeyle ilgilidir: Sığır Sponjiform Ensefalopati (Deli Dana Hastalığı); Ayak ve ağız hastalığı; dioksin, mikotoksin, E.coli O157: H7 kontaminasyonu; ve antimikrobiyal direncin gelişimi.

Birçok ülkede, tüm değer zincirindeki tüm işletmeler arasında yem güvenliğini temin etmek için yeterli bilgi birikimi ve farkındalık bulunmamaktadır. Daha fazla bilginin mevcut olduğu ve kontrol sistemlerinin bulunduğu yerlerde dahi, yeni ve alışılmamış yem katkı maddeleri üretim zincirine girmektedir. Örneğin, tarımsal-endüstriyel yan ürünler (biyoyakıt endüstrisindekiler gibi), böcekler, gıda işleme yan ürünleri, gıda atıkları vs. Muhtemelen bunlarla birlikte yeni güvenlik riskleri söz konusu.

Yem güvenliğinin anlamı, gıda güvenliğiyle yakın ilişkisini uzmanına sorduk. ABD’nin önde gelen sağlık kuruluşlarından NSF International’ın Hayvan Sağlığı ve Hayvan Yemi Programı Başkanı Elaine Vanier yem güvenliğini tesis etme açısından sanayicilerin yapması gerekenleri ve çiftçilere düşen görevleri Feed Planet için yazdı.

Kontrol edin

YEM SEKTÖRÜNDE PROTEİN AÇIĞI VE BÖCEKLER

Sık sık bahsedildiği gibi, nüfus artışı ve hayvansal ürünlere olan talebin artışı günümüzün üretim anlayışı …