Son Haberler
Ana Sayfa / Özel Dosya / Dünya Ruminant Yem Endüstrisi

Dünya Ruminant Yem Endüstrisi

2011 yılına kıyasla 51,6 milyon ton büyüyen ve 2013 yılında 195 milyon ton olarak kaydedilen dünya ruminant yem miktarı, 2014 yılında 196 milyon tona yükselmiştir. 2015 yılında da bir miktar büyüme kaydederek 201 milyona yükselen üretim, 2016 yılında ise yaklaşık 19 milyon ton artarak 220 milyon tona ulaşmıştır.

ruminant

Kanatlı yem grubunun ardından dünyada en çok tüketimi gerçekleştirilen yem grubu ruminant, yani geviş getiren hayvanlar için üretilen yem grubudur. Her ne kadar geviş getiren hayvanlar foraj ya da saman gibi sert yemlerle beslenebilseler de geviş getiren hayvanların süt verimini artırmak ya da besi hayvancılığından daha fazla verim alabilmek için söz konusu hayvanların beslenmelerinde tahıllar da kullanılmakta, bu hayvanlara özel rasyonlar hazırlanmaktadır. Örneğin, süt yemleri için tam yemleme (TMR) yöntemi kullanarak hayvan yemlerine mısır silajı gibi gıdalar karıştırılabilir ve böylece hayvanın daha hızlı bir şekilde büyümesi sağlanabilir ya da hayvandan alınan süt verimi artırılabilir.

Bu yüzden buğday, mısır, arpa, yulaf, darı gibi ürünler, dünyada stratejik bir öneme sahiptir. İlk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak üretilen bu ürünler, insan beslenmesi kadar hayvan beslenmesi açısından da son derece önemli kaynaklardır. Hayvan yemi, bu tür tahılların insan beslenmesinden sonra kullanıldığı en önemli alandır.

DÜNYA RUMİNANT YEM ÜRETİMİ
Alltech Global Feed Survey 2017 raporuna göre, 2016 yılında dünya yem endüstrisinde yüzde 3,7’lik bir artış izlendi. Bu artış en çok yem üretiminin en fazla oranda kaydedildiği Çin’de gerçekleşti. Söz konusu artışın bir diğer önemli sebebi ise Afrika, Orta Doğu, Latin Amerika ve Avrupa’da yem üretiminin yoğunlaşması olarak görülmektedir. 2011 yılına kıyasla 51,6 milyon ton büyüyen ve 2013 yılında 195 milyon ton olarak kaydedilen dünya ruminant yem miktarı, 2014 yılında 196 milyon tona yükselmiştir. 2015 yılında da bir miktar büyüme kaydederek 201 milyona yükselen üretim, 2016 yılında ise yaklaşık 19 milyon ton artarak 220 milyon tona ulaşmıştır.

Dünya ruminant yem üretiminin bölgelere dağılımına bakıldığında önde gelen bölgenin Avrupa olduğu görülmektedir. Avrupa’da üretilen ruminant yem miktarı 2013 yılında 67 milyon ton iken, bu miktar 2015 yılında 59 milyon tona düşmüş, fakat tekrar yükselişe geçerek 2016 yılında 72,4 milyon ton olarak kaydedilmiştir. Ruminant yem üretiminin yoğun şekilde gerçekleştirildiği bir diğer bölge ise Asya-Pasifik bölgesidir. 2013 ve 2016 yılları arasında bu bölgede 38-40 milyon ton dolaylarında üretim gerçekleştirilmiştir.

SÜT YEMİ
2013 yılında üretilen toplam ruminant yem miktarının 110 milyon tonunun süt yemi grubu olduğu görülmektedir. Süt yemi grubunun 2014 yılında toplam ruminant yem üretiminin (196 milyon ton) 112 milyon tonunu, 2015 yılında 117 milyon tonunu, 2016 yılında ise 116 milyon tonunu oluşturduğu görülmektedir. Süt yemi için 2016 yılında üretilen yem miktarının bölgelere göre dağılımına bakıldığındaysa 37,7 milyon tonla Avrupa bölgesinin ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Avrupa bölgesini 27,4 milyon tonla Kuzey Amerika, 22,4 milyon tonla Asya-Pasifik, 16,8 milyon tonla Latin Amerika, 6 milyon tonla Afrika ve Orta Doğu takip etmektedir.

2012 yılında süt yemi üretiminde önde gelen on ülkenin toplam üretimi 81,71 milyon tondur. 35,5 milyon tonla Çin ilk sırada gelmektedir. Çin’i 19,5 milyon tonla ABD, 5,8 milyon tonla Hindistan, 5,1 milyon tonla Brezilya, 4,6 milyon tonla Meksika, 3,2 milyon tonla Japonya, 3,1 milyon tonla Fransa, 2,9 milyon tonla İspanya ve 2 milyon tonla Rusya takip etmektedir.

2013 yılında süt yemi üretiminde önde gelen on ülkenin toplam üretimi 58 milyon tondur. 20 milyon tonla ABD ilk sırada gelmektedir. ABD’yi 6’şar milyon tonla Çin, İspanya ve Japonya, 5 milyon tonla Brezilya, 4 milyon tonla Hindistan, 3’er milyon tonla Meksika, Almanya ve Fransa takip etmektedir.

2014 yılında ise ilk on ülkenin toplam üretimi 61 milyon tondur. 19 milyon tonla ilk sırayı alan ABD’yi 8 milyon tonla İspanya, 7 milyon tonla Japonya, 6 milyon tonla Çin, 5’er milyon tonla Brezilya ve Hindistan, 3’er milyon tonla Meksika, Almanya ve Fransa, 2 milyon tonla Rusya takip etmektedir.

2015 yılında sığır süt yemi üretiminde önde gelen on ülkenin toplam üretimi 62,8 milyon tondur. Buna göre, 20,8 milyon tonla ABD ilk sırada gelmektedir. ABD’yi 8,2 milyon tonla Hindistan, 6,9 milyon tonla Almanya, 5,3 milyon tonla Brezilya, 4,9 milyon tonla Çin, 4,8 milyon tonla Meksika, 3,5 milyon tonla Fransa, 3,1 milyon tonla Japonya, 2,7 milyon tonla, Rusya ve 2,6 milyon tonla İspanya takip etmektedir.

BESİ YEMİ
Dünya ruminant yem üretimine dahil olan bir diğer ürün grubu besi yemi grubudur. 2013 yılında üretilen toplam ruminant yem miktarının 72 milyon tonunun besi yemi olduğu görülmektedir. Besi yemi grubunun 2014 yılında toplam ruminant yem üretiminin (196 milyon ton) 67 milyon tonunu, 2015 yılında 69 milyon tonunu, 2016 yılında ise 82 milyon tonunu gerçekleştirdiği görülmektedir. Sığır besi yemi grubu için 2016 yılında üretilen yem miktarının bölgelere göre dağılımına bakıldığındaysa 26 milyon tonla Kuzey Amerika bölgesinin ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Kuzey Amerika bölgesini 21,6 milyon tonla Avrupa, 16,6 milyon tonla Asya-Pasifik, 11,3 milyon tonla Latin Amerika, 4,8 milyon tonla Afrika ve 1,7 milyon tonla Orta Doğu takip etmektedir.

2012 yılında besi yemi üretiminde önde gelen on ülkenin toplam üretimi 71 milyon tondur. 30 milyon tonla Çin ilk sırada gelmektedir. Çin’i 23,4 milyon tonla ABD, 4,5 milyon tonla Japonya, 4 milyon tonla İspanya, 3 milyon tonla Meksika, 2,9 milyon tonla Brezilya, 1,75 milyon tonla Rusya ve 1,5 milyon tonla Fransa izlemektedir. 2013 yılında besi yemi üretiminde önde gelen on ülkenin toplam üretimi 39 milyon tondur. 23 milyon tonla ABD ilk sırada gelmektedir. ABD’yi 4 milyon tonla Almanya, 3’er milyon tonla Brezilya, Hindistan ve Meksika, 2 milyon tonla Çin ve 1 milyon tonla Fransa izlemektedir. 2014 yılında ise ilk on ülkenin toplam üretimi 40 milyon tondur. 21 milyon tonla ilk sırayı alan ABD’yi 5 milyon tonla Almanya, 4 milyon tonla Meksika, 3’er milyon tonla Brezilya ve Hindistan, 2’şer milyon tonla Çin ve Fransa takip etmektedir. 2015 yılında sığır besi yemi üretiminde önde gelen on ülkenin toplam üretimi 40,6 milyon tondur. Buna göre, 22,6 milyon tonla ABD ilk sırada gelmektedir. ABD’yi 4,4 milyon tonla Japonya, 3,5’er milyon tonla Meksika ve İspanya, 2,7 milyon tonla Brezilya, 2 milyon tonla Çin ve 1,5 milyon tonla Fransa takip etmektedir.

 

Kontrol edin

rasyon-hazirlama_kapak

YEM SEKTÖRÜNDE RASYON HAZIRLAMA

Hem nitelikli hem de daha düşük maliyetli üretim gerçekleştirmenin önemli yollarından biri de yemleme ve …