Ana Sayfa / Özel Dosya / Dünya Karma Yem Sanayi ve Yem Üretimi

Dünya Karma Yem Sanayi ve Yem Üretimi

Protein tüketimiyle üretimi arasındaki fark protein açığı olarak tanımlanıyor. Avrupa ülkelerinde mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda protein açığının ötelenemez bir sorun hâline geldiği görülüyor. Avrupa Yem Üreticileri Federasyonu (FEFAC) son yıllarda AB yem sektöründeki protein açığına sık sık vurgu yapmakta.

basliksiz-1

Dünya nüfusundaki hızlı gelişim ve beslenme alışkanlıklarında değişim hayvansal gıda talebini artırırken yem sektörünün de bu konuda üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerekiyor. Avrupa ülkelerinde mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda protein açığının ötelenemez bir sorun hâline geldiği görülüyor.

Avrupa Yem Üreticileri Federasyonu (FEFAC) son yıllarda AB yem sektöründeki protein açığına sık sık vurgu yapmakta. Kurumun gerek Türkiye’de gerekse Avrupa’daki ülkelerde katıldığı etkinliklerde bu protein açığına özel bir vurgu yapması konunun önemine işaret ediyor. FEFAC son iki yıldır alternatif protein kaynakları araştırıyor.

FEFAC Genel Sekreteri Alexander Döring tarafından kaleme alınan ve özel dosyamızın içeriğini oluşturan makalesi “Avrupa Protein Planı ve Çevre Dostu Yem Geliştirmek” başlığını taşıyor. Sayın Döring, kaleme aldığı makalede Avrupa Birliği ve Türkiye yem endüstrilerinin protein açığı bulunduğunu ve federasyonun bununla mücadele etme konusundaki planını anlatıyor.

Kontrol edin

YEM GÜVENLİĞİ

Güvenli hayvan yemi hayvanların sağlığı, çevre ve hayvansal gıda güvenliği için önemlidir. Hayvan yemi güvenliği …