Son Haberler
Ana Sayfa / Özel Dosya

Özel Dosya

Özel Dosya

FEFAC YILLIK RAPOR 2017-2018*

untitled-2

Kapsamlı Avrupa Protein Planı’nın hazırlanmasında AB Tarım ve Kırsal Kalkınma Komiserliği (DG AGRI), Avrupa Birliği’ndeki en büyük protein kullanıcısı olan Avrupa yem endüstrisini önemli bir paydaş olarak görüyor. Geçen yıl FEFAC, AB protein kaynaklarının karma yem sektörü için değer potansiyelini arttırmak amacıyla hayvan beslenme biliminin yüksek kaliteli ve sindirilebilir bitkisel …

Devamını Oku »

Dünya Karma Yem Sanayi ve Yem Üretimi

basliksiz-1

Protein tüketimiyle üretimi arasındaki fark protein açığı olarak tanımlanıyor. Avrupa ülkelerinde mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda protein açığının ötelenemez bir sorun hâline geldiği görülüyor. Avrupa Yem Üreticileri Federasyonu (FEFAC) son yıllarda AB yem sektöründeki protein açığına sık sık vurgu yapmakta. Dünya nüfusundaki hızlı gelişim ve beslenme alışkanlıklarında değişim hayvansal gıda …

Devamını Oku »

Avrupa Protein Planı ve Çevre Dostu Yem Geliştirmek

basliksiz-4

Avrupa Birliği ve Türkiye’deki yem endüstrilerinin her ikisi de önemli bir protein açığına sahiptir. Yerel olarak üretilenlerden daha fazla proteine ihtiyacımız var ve bu nedenle ithalata başvurmak zorundayız. Protein alternatifleri için yapılan arayış, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Avrupa Protein Planı ile desteklenmeye çalışılıyor ve FEFAC, bu planın birincil paydaşlardan biri. …

Devamını Oku »

Yem Hammaddeleri ve Hammadde Temini

feedrawmaterial

Tüketicinin et fiyatlarının yüksek olduğunda dair şikâyetlerine verilen ilk cevap maliyetlerle ilgili olmaktadır. Hayvancılıkta ana gider ise yaklaşık yüzde 70’lik oranla yemdir. Yem hammaddelerinin üretimi ve temini bu bağlamda önem kazanmaktadır. Yem maliyetlerinin artmasına neden olan ithal hammaddelerin yerine yerli üretimin artmasına dair tedbirler sık sık gündeme geliyor. Dışa bağımlılığı …

Devamını Oku »

Yem Hammadde Tedariki ve Uzun Vadeli Planlamanın Önemi

hasan_kara_yaytar

Yem üretimi açısından önemli olan hammaddelerin üretimi için yem sektörü ve üreticiler arasında sözleşmeli üretim teşvik edilmeli ve bu yöntemi kullananlara farklı teşvik kollarından yararlanma yolu açılmalıdır. Böylece, yem ithalatı yerine üreticiler yem bitkileri üretimine yönlendirilebilir. Hasan KARA Koordinatör Yay-Tar Tarım Ürünleri ve Yem Hammaddeleri Tarım sektörü, bitkisel ve hayvansal …

Devamını Oku »

Yem Hammadde Temininde Genel Sorunlar ve Uzun Vadeli Planlamanın Önemi

ibrahim_ertekin_birlik

Yem sanayinin hızla büyüyor olması hepimiz için bir gurur kaynağı. Ancak önümüzde iyi yönetilmesi gereken bir büyüme var. Gerek devletin, gerek sektörün gerekse de ilgili kurum, kuruluş ve STK’ların sektörle ilgili kararlarda daha uzun vadeli planlamalar içerisinde olması, kararlarda sektör oyuncuları ile bir araya gelerek daha amacına uygun vergisel ve …

Devamını Oku »

Sürdürülebilirlik ve Yem Sanayi

ozel-dosya

Sürdürebilirlik son zamanların moda sözcüklerinden biri olarak önümüze çıkıyor. Ancak bu durum söz konusu kavramın bir popüler kültürün bir unsuru olmasından değil insanlığın geleceği için öneminden kaynaklanmakta. Dünyanın nüfusunun hızlı bir şekilde artacak olması ve değişen tüketim alışkanlıkları gıda sektörü için sürdürülebilirlik kavramını adeta gündemden düşmeyen bir anahtar sözcük hâline …

Devamını Oku »

ABD Hayvansal Gıda Endüstrisi, Sürdürülebilir Tarım Uygulamalarını Ulusal Olarak Destekler, Dünya Çapında En İyi Uygulamalara Katkı Yapar

joel-newman

AFIA’da sürdürülebilirlik hafife alınan bir konu değil. Tarımın geri kalanında olduğu gibi 2050 yılında 10 milyar kadar insanı, kısıtlı doğal kaynaklarla beslemek gibi büyük bir sınav ile karşı karşıyayız. İnsanlara güvenilir bir protein kaynağı sağlamak için daha fazla et, süt ve yumurta ürününe ihtiyacımız olacağını biliyoruz. Joel G. NEWMAN – Amerikan …

Devamını Oku »

Atıkların Sürdürülebilir Yönetimi İçin Katma Değerli Kaynaklar Mühendisliği

dvijal-patel

Küresel gıda atıklarının artan ölçeği hakkında olumlu bir şey varsa, o da sürdürülebilir geliştirmelere yol açabilecek bir işbirliği için muazzam bir fırsat sunmasıdır. Atılan besin ve diğer organiklerin yeniden yapılandırılmasına yönelik bir baskı, yeni kreatif projelerin önünü açabilir. Dvijal PATEL – Saha Mühendisi ve Gıda Teknoloji Uzmanı, Bühler Aeroglide Nüfusun …

Devamını Oku »

Gıda Güvenliği ve Yem Sanayii

special_cover

Yem sektörünün gıda güvenliğiyle yakın ilişkili olduğu tartışmasız kabul edilen bir gerçektir. Gıda zincirinde bulunan her bir adım gıda güvenliğine etki etmektedir. Yem güvenliği insan sağlığını dolaylı olarak etkilemesiyle tüm dünya için birincil öneme sahiptir. Öte yandan yem güvenliği, yem üreticileri ve yem teknolojileri firmaları için sahip olduğu ekonomik önemle …

Devamını Oku »