Ana Sayfa / Özel Dosya

Özel Dosya

Özel Dosya

YEM GÜVENLİĞİ

Güvenli hayvan yemi hayvanların sağlığı, çevre ve hayvansal gıda güvenliği için önemlidir. Hayvan yemi güvenliği ile yediğimiz yiyecekler arasında yakın bağlantının birçok örneği vardır. Örneğin, memeli hayvan eti ve kemik unu (MBM) 2001 yılında AB’deki tüm çiftlik hayvanları için yasaklandı, çünkü sığırlarda Sığır Sponjiform Ensefalopatisi’nin (BSE-Deli Dana Hastalığı) yayılmasıyla bağlantılıydı …

Devamını Oku »

Laboratuvar ölçeğinde Salmonella inaktivasyonunun değerlendirilmesi

Kirlenmiş yem, Salmonella ve diğer Enterobakterler için gıda değer zincirine ilk giriş yollarından birini temsil etmektedir. Bu riski azaltmak için potansiyel önlemlerden biri yemlerin hedeflenmiş ısıl işlemidir. Ancak, ısıl işlemin onaylanmış bir “ölümcül adım” olarak uygulanması için sistematik çalışmalar hâlâ eksiktir. Dr. Edyta MARGAS Gıda ve Yem Güvenliği Müdürü Bühler …

Devamını Oku »

Süt Sığırcılığında Yemlik Yönetim Uygulamalarının Yem Güvenliğine Katkıları

Yemlik yönetimi, yüksek performans için sığırlarının ihtiyaç duyduğu yem miktarını sağlayarak kârlı üretime olanak sağlar. Bugün yaşanan birçok sorunda yemlik yönetimine gereken özenin gösterilmemesi yatmaktadır. Yemlik yönetimi uygulamaları işletmelerin ticaret, gelir yaratma ve ekonomik sürdürülebilirliğine kârlılığına etkisi ile yem güvenliğine önemli katkıda bulunacak sürü yönetim uygulamasıdır. Prof. Dr. Serap Göncü …

Devamını Oku »

YEM SEKTÖRÜNDE PROTEİN AÇIĞI VE BÖCEKLER

Sık sık bahsedildiği gibi, nüfus artışı ve hayvansal ürünlere olan talebin artışı günümüzün üretim anlayışı ve hacimleriyle karşılanabilecek gibi görünmüyor. Tam da bu noktada konuya dâhil olan ve protein açığını kapatma konusundaki en önemli adaylardan biri olan böcekler çeşitli soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Özel dosyamız, böceklerin hayvan yemi olarak …

Devamını Oku »

Yem sektöründeki protein açığı ve alternatif hammadde olarak böcekler

Soya fasulyesi, balık unu ve et unu gibi geleneksel protein yem kaynaklarının fiyatları artarken alternatif protein kaynaklarına olan talep de yıllık olarak artıyor. Bu tür kısıtlamalar, daha çok az gelişmiş ülkelerde hissedilmekte ise de bu baskı, 2050 yılında nüfusun 9 milyara ulaşmasının beklendiği bir ortamda küresel olarak yayılacaktır. Ayrıca teknoloji, …

Devamını Oku »

Kanatlı hayvanların rasyonlarında kullanılabilecek alternatif protein kaynakları

Alternatif protein kaynakları üzerinde özellikle de antinutrisyonel faktörler üzerinde çalışılarak kanatlı beslenmesine bu hammaddeler kazandırılabilir. Antibesinsel faktörler ortadan kaldırılırsa hem rasyon maliyetleri azalacak hem de rasyon kalitelerinde belirgin düzelmeler gözlenecektir. Ertuğrul Yılmaz Korkutelim Yem Yem Güvenliği ve Yönetim Sistemi Müdürü Kanatlı sektörü gerek geçtiğimiz 2 yıl içerisinde görülen GDO krizi …

Devamını Oku »

Böcekler – protein değer açığını dolduracak mı?

Hareket etmeden potansiyeli gerçekleştiremeyiz. Avrupa Birliği’nde hammadde için böcek proteininin kullanımı, gıda şirketlerine ve çiftçilik sektörüne bağlıdır. Bunların, 20 yıl önceki şartlara hitap eden yasalar yerine şimdi (ve gelecek) için uygun olan yasaları savunmaları gerekmektedir. Aksi halde, böcek proteininden yararlanmak yerine ne kadar faydalı olabileceğini tartışmaya devam edeceğiz. Paul Featherstone …

Devamını Oku »

Wadudu Böcek Merkezi’nde böcek üretimi

Böcekler, proteinin geleceği için çözümün bir parçası. Bitkisel ürünler ve alglerle birlikte, dünyanın karşı karşıya kalacağı açığı önlemeye yardımcı olabilirler. Geleneksel proteinlere göre daha az ayak izine sahip olması ve bunları dünyanın hemen hemen her yerinde yetiştirilebilmesi nedeniyle, Wadudu bu pazarın büyümeye devam edeceğine ve yeni bir standart olarak görüleceğine …

Devamını Oku »

YEM SEKTÖRÜNDE RASYON HAZIRLAMA

Hem nitelikli hem de daha düşük maliyetli üretim gerçekleştirmenin önemli yollarından biri de yemleme ve yem için yapılan masrafın minimum düzeye indirilmesidir. Bu sebeple yem sektöründe doğru şekilde rasyon hazırlamanın tesislerdeki önemi büyüktür. Hayvanın ihtiyaç duyduğu besin maddelerinden en az birini içeren, ağız yoluyla alınan ve belli miktarlarda verildiğinde hayvanlara …

Devamını Oku »

Rasyon Hazırlama

Besleme bilgisine sahip kişiler tarafından, en ucuz maliyet ile hayvan yemi ve rasyon hazırlama amaçlı bir yazılım kullanımı, günümüz şartlarında zorunlu bir ihtiyaçtır. Bu tür yazılımlar, üretim miktarlarına göre değişiklik göstermekle birlikte, kendileri için ödenen bedelden çok daha fazlasını, çok kısa sürede kullanıcısına kazandırmaktadır. Yavuz İLİK İLİKSOFT CEO/ General Manager …

Devamını Oku »