Ana Sayfa / Makale

Makale

makale

Su Ürünleri Üretimi ve Yem Sorunu

8558

Su ürünleri sektörünün en önemli sorunlarından biri yem maliyetlerinin düşürülmesi ve kaliteli yem üretimidir. Balık unu üretiminin sınırlı olması ve fiyatının yüksek oluşu balık yemi üreticilerini alternatif hammaddelerin kullanımına mecbur kılmaktadır.  Dr. Gökalp AYDIN Yem Katkıları Üreticileri, İthalatçıları ve Dağıtıcıları Derneği – TÜYEKAD Genel Sekreter Özet Ülkemizin üç tarafı denizlerle …

Devamını Oku »

Mikotoksinler – Hayvan sağlığına ve verimliliğine ve gıda güvenliğine sessiz tehdit-II

mikotoksinler

Prof. Raymond D Coker Kurucu ve Direktör Raymond Coker Consulting Limited MIKOTOKSINLERIN KONTROL ALTINA ALINMASI Düzenlemeler Gıdalarda ve yemlerde azami mikotoksin mikotoksin düzeyini belirleyen düzenlemeler dünya geneline tanıtılmış durumda. • ABD Gıda ve İlaç Kurumu (FDA)– FDA eylem düzeyleri (FDA, 2000) • Avrupa – Gıda mevzuatı (AB, 2010) • Avrupa …

Devamını Oku »

Mikotoksinler – Hayvan sağlığına ve verimliliğine ve gıda güvenliğine sessiz tehdit – I

mikotoksinler

Prof. Raymond D Coker Kurucu ve Direktör Raymond Coker Consulting Limited MİKOTOKSİNLERE GİRİŞ “Bir sokakta inleyen ve kıvranan adamlar yere yığıldı: Diğerleri yere yuvarlanıp yere düştü ve epileptik bir şekilde köpükler saçıyordu. Diğerleri kusarken çıldırmak üzereydi. Bu insanların pekçoğu, “Yangın! Yanıyor,” diye bağırıyordu. Bu görünmez yangın eti kemikten sıyırıp onu …

Devamını Oku »

Buharlı şartlandırmanın yemdeki kimyasal değişime etkisi

screenshot_7

Şartlandırma işleminin pelet dayanıklılık indeksini (PDI) iyileştirmek, yem patojenlerini bertaraf etmek, böcek yumurtalarını gidermek, yem dönüştürme oranını iyileştirmek, işleme maliyetlerini azaltmak, nişasta jelatinizasyonunu artırmak ve besinin sindirilebilirliğini artırmak gibi çok sayıda faydası vardır. Ancak bu işlemin nişasta, vitaminler ve proteinler üzerinde kimyasal etkileri vardır. Amir Attar – CEO Alireza Abbasipour …

Devamını Oku »

Yemde Salmonella’yı kontrol etmek için etkili ve kimyasal olmayan yöntemler

edyta-margas

Yemde Salmonella’yı kontrol altına almak için atılması gereken adımlar sırasıyla; ham madde ile girişin en aza indirilmesi, mikroorganizmaların büyümesinin önlenmesi, güvenilir salmonella öldürme adımının uygulanması ve işleme ve taşıma sırasında yeniden kirlenmeyi önlemesidir. Dr. Edyta MARGAS Food Safety Leader Bühler AG Yemde Salmonella’nın kontrolü, on yıllardan beri yem üreticilerinin önceliği …

Devamını Oku »

Rumen korumali yağlar ve sağmal ineklerde yeniden üretim

alfredo_escribano_nutrion

Dr. Alfredo J. Escribano  İş Geliştirme Müdürü Nutrion Internacional 1. VERİMLİLİĞİN VE KARLILIĞIN BAŞLANGICI ÜRETKENLİK Üreme, süt üretiminin ön şartıdır. Bu temel bir kavram olmasına rağmen, pratik (çiftlik seviyesinde) besleme yönetimi aynı değildir. Bu nedenle, mandıracılar, ineklerin hamile olmaları için özel ve ek çaba sarf etmelidir. Bununla birlikte, doğurganlıktaki düşüşler …

Devamını Oku »

Yem endüstrisinin dünü, bugünü ve geleceği-2

yem-endustrisi

Yem sanayiinin gelecekteki odak noktası, güvenlik ve sürdürülebilirlikle ilgili tüketici taleplerini karşılama yeteneklerini kanıtlamak ve 2050’de dünyada yaşaması beklenen dokuz milyar insanın beslenebilmesi için daha verimli ve üretken olmaktır. Mevcut 31 bin 43 yem değirmenin konsolide olmaya devam edecek ve sayıları on yıl içerisinde yarı yarıya azalacaktır. Gelişmiş teknolojiler sayesinde …

Devamını Oku »

Yem endüstrisinin dünü, bugünü ve geleceği-1

yem-endustrisi

18. yüzyılda başlayan tarımsal üretim uygulamalarında meydana gelen değişiklikler, 19. yüzyılın başlarında hayvan beslemesine yönelik daha iyi yaklaşımlarla sonuçlandı. Sonuç olarak sürekli gelişen bir yem endüstrisi doğdu. Bilinçli bir şekilde hayvan besleme sisteminin ne zaman geliştiği, yazının icadından önceki zamanlarda olduğu için kimse tarafından bilinmiyor. Hayvancılık teknikleri yaklaşık 12 bin …

Devamını Oku »

Filistin’de Yem Sanayi ve Sanayinin İhtiyaçları

nasr_atyani

Nasr ATYANI Genel Müdür Filistin Gıda Sanayileri Birliği Kanatlı ve ruminant hayvancılık sektörü, Filistin’de gıda endüstrisi üzerinde doğrudan etkiye sahip çok önemli iki alan. Günümüzde ülkemizde bu sektörlere yönelik çeşitli yemler üreten 15 yem fabrikası bulunuyor. Dolayısıyla kanatlı hayvan ve süt sektörü, kanatlı hayvan, koyun ve keçiden et ve süt …

Devamını Oku »

Zor Günlerde Süt Sığırcılığı ve Kesif Yem Kullanımı

armagan

“Yonca kuru otu, mısır silajı ve saman pahalı ise hayvanda metabolik hastalıklara ve infertiliteye yol açmayacak şekilde kaba yem oranı azaltılıp, kesif yem oranı artırılmalıdır. Ayrıca kaba yem için harcanan nakliye, kesif yem için harcanandan, kg başına 4 kat daha fazladır. Bu da dikkate alınırsa, pahalı olan kesif yemin, mevcut …

Devamını Oku »