Ana Sayfa / Makale / Canlı Maya: Optimum etkinlik için yaşayabilirliğini sağlamak

Canlı Maya: Optimum etkinlik için yaşayabilirliğini sağlamak

Probiyotiklerin canlı kalabilme yeteneği, hayvan tarafından sindirildiğinde metabolik aktivitesini sağlamak için anahtar bir parametredir. Çok sayıda uzman, sindirim sistemi içindeki mikroflora üzerinde bir etki yaratması için probiyotiklerin canlı olmaları ve hayatta kalma yeteneğine sahip olmaları konusunda ısrar etmektedir.

Vincent Couture
Marka Sorumlusu
Lallemand Animal Nutrition
Sylvie Roquefeuil
İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürü
Lallemand Animal Nutrition
Jean-François Hupé
Ar-Ge Müdürü
Lallemand Animal Nutrition

 

 

 

 

 

 

 

 

GİRİŞ
Geçtiğimiz on yıllar boyunca, canlı mayaların mekanizması ve kesin faydaları doğal yem katkı maddelerine olan talebin artmasıyla birlikte hayvan yemlerini bu tür probiyotiklerle takviye etme furyasının yaşanmasına neden olmuştur.

Şekil 1: Taramalı elektron mikroskobunda Titan boncuk bölümü

Probiyotiklerin canlı kalabilme yeteneği, hayvan tarafından sindirildiğinde metabolik aktivitesini sağlamak için anahtar bir parametredir. Çok sayıda uzman, sindirim sistemi içindeki mikroflora üzerinde bir etki yaratması için probiyotiklerin canlı olmaları ve hayatta kalma yeteneğine sahip olmaları konusunda ısrar etmektedir. Aslında, probiyotik mikro organizma yaşayabilir olduğunda çok sayıda ulusal makam, performans (süt üretiminde veya yem verimliliğinde artış gibi) hakkındaki bir iddiaya onay verecektir. Örneğin, Avrupa Komisyonu mikro organizmaları sadece canlı formunda olmaları durumunda probiyotik yem katkı maddeleri olarak kabul etmektedir.

Probiyotik maya seçiminde, canlı mayanın; yem veya premiks işlemeden canlı kurtulma, diğer içeriklerin kombinasyonlarını tolere etme ve hayvana ulaşmadan önce depolamaya dayanıklı olma özelliklerini sağladığından emin olmak gereklidir. Artık peletlenmiş yeme talebin artmasıyla giderek

Şekil 2: Canlı maya gibi hassas biyolojik katkı maddelerinin canlılığını ve aktivitesini etkileyen faktörler.

zorlaşan süreçler, yem tipinde probiyotik mayanın eklenmesini kısıtlayabilir. Süreç geliştirmedeki devam eden yatırımlar sayesinde, Lallemand Animal Nutrition’daki bilim insanları eşsiz bir patentli maya koruma teknolojisi (Şekil 1) olan Titan’ı geliştirdiler. Bu teknoloji optimum maya sağkalımını ve endüstriyel yem işleme adımları ve yem depolamada dayanıklılığı garanti etmektedir.

PELETLEME VE DEPOLAMA STRESİNİN ÜSTESİNDEN GELME

Canlı mayalar, vitamin veya enzimler gibi diğer birçok biyolojik yem katkı maddesi gibi ısı, nem, basınç veya bazı kimyasal maddeler veya iz elementlerle temas gibi dış baskılara karşı hassas olabilir (Şekil 2). Bu faktörler maya yaşayabilirliğini veya metabolik faaliyeti ve sonuçta bunun etkinliğini etkileyebilir. Sonuçta, yem peletleme işlemi boyunca ve depolama sırasında dayanıklılığı sağlamak adına belirli probiyotikler için koruma gerekebilir. Titan teknolojisi, yem peletleme işlemleri ve depolama sırasında koruma sağlamak için geliştirildi.

Şekil 3: Titan maya üretim süreci, eşsiz ve patentli bir mikro kapsülleme teknolojisini netice vermek için belirli bir fermantasyon ve kurutma işlemini birleştirir.


BELİRLİ BİR ENDÜSTRİYEL İŞLEM

Canlı maya üretilirken her bir adım yaşayabilirliğine etki etmektedir. Lallemand’daki süreç optimizasyon ekibi Titan’ı geliştirmek için çalıştığında, tüm süreci yeniden incelediler. Fermantasyon ve kurutma işlemlerini uyarladılar ve bunu ekstra bir adımla birleştirdiler: koruyucu mikro kapsülleme.


Şekil 4: Canlı maya ürünlerinin farklı biçimlerinin görsel yönü. Elektron mikroskobik görüntülerde görüldüğü gibi, sadece Titan koruyucu bir tabakaya sahiptir.

Titan mayasını üretilirken fermantasyon ve kurutma işlemleri belirgindir. Fermantasyonun ardından konvansiyonel aktif kuru maya (active dry yeast – ADY) işlemi tipik olarak bir erişte parçacık formuna ekstrüze edilmektedir. Bu ADY formu, püre yem gibi daha az sıkı uygulamalar için uygundur.

Titan üretimi için maya parçacıkları, boncuk şeklini alması için özel bir kurulama sürecine tabii tutulurlar. Kurutulmuş boncuklar daha sonra özel olarak formüle edilmiş lipit bazlı bir çözelti ile bir parti akışkan yatakta kaplanır (Şekil 3).

ADY’ye özel olan bu kaplama adımı olan mikro kapsülleme patentlenmiştir (EP 2099898B1). Pazardaki çok sayıda ürün, “korumalı” veya “ısıya dayanıklı” olarak tanımlanmasına rağmen Titan hayvan yemi katkılarındaki özel bir mayadır (Şekil 4).

YEM ÜRETİM SÜREÇLERİNE DİRENÇ
Titan teknolojisi, canlı mayayı üretim sürecinin kısıtlamalarına karşı korur ve depolama süresi boyunca istikrarı sağlamaktadır. Titan, canlı yemleri peletlenme sürecine (ısı, basınç ve nem) ve yem üretiminde kullanılan diğer kimyasal birleşenlerle etkileşime karşı korumaktadır. Çeşitli endüstriyel yem fabrikası koşullarında ticari yem üreticileri ve bağımsız kurumlar ile çok sayıda ülkede ve komple yem, mineral gibi tüm yem türlerinde ve ruminant, domuz ve kümes hayvanları için diyetlerde çok sayıda denemede kanıtlandı (Şekil 5). Bazı durumlarda Titan, özel kaplaması sayesinde sert peletleme işlemlerine bile direnebildi (örneğin 120°C’ye varan sıcaklıklardaki genleşme süreçleri). Yüksek miktarda kısıtlı sert koşullar olması durumunda, yem üretim koşullarında doğru örnekleme ve özel mikrobiyolojik analizler de dâhil olmak üzere bir doğrulama planı hazırlanmalıdır.

Şekil 5: Titan mayasının standart peletleme koşullarına (diskten sonra 70 ila 85 °C arası) direnç gösterme kapasitesini gösteren çeşitli denemeler
* Karşılaştırmayı kolaylaştırmak için beklenen sayının 107 CFU’ya standartlaştırılması.

 

Ayrıca farklı peletleme koşullarındaki Titan canlı yeminin dayanıklılığını, diğer ticari yem kaynakları ile karşılaştırmak adına Almanya’daki bağımsız IFF kurumunda bağımsız bir

Şekil 6: Farklı maya kaynaklarının 85 °C disk sıcaklığında peletleme işlemine dayanıklılığı.
* Karşılaştırmayı kolaylaştırmak için beklenen sayının 107 CFU’ya standartlaştırılması.
(Not: Erişte ile ilgili veriler çoklu çalışmalara dayanmaktadır ancak bu veriler aynı IFF çalışmasının bir parçası olmamıştır)

 

araştırma yapıldı. Bu araştırma, sadece Titan yeminin farklı peletleme süreçlerinde dayanıklılığını koruduğunu göstermiştir (en az 85°C) (Şekil 6).

YEMDEN…
Probiyotik dayanıklılık sadece yem süreçleriyle değil, aynı zamanda yem depolama koşulları ve raf ömrü ile de ilgilidir. Probiyotikler yeme eklendiğinde ürünler, hayvanlar tarafından tüketilinceye kadar yem değirmeninde ve çiftlikteki depolama sürecinde hayatta kalmalıdır. Denemeler, Titan teknolojisinin, mayaların standart depolama süreci sırasında yemde istikrarlı kalmasına imkân tanıdığını göstermiştir (Şekil 7).

Şekil 7: Bir ürünün raf ömrü boyunca peletlenmiş yemlerde Titan mayasının dayanıklılığı (IFF, Almanya 85 °C peletleme)

 

…BAĞIRSAĞA
Nihai olarak, yem tüketiminden hemen önce, zincirin sonunda dayanıklılık ve hazır bulunma da önemlidir. Titan’ın lipit bazlı koruyucu kaplaması, konağın sindirim kanalında çözünür, bağırsaktaki canlı, aktif mayayı serbest bırakarak konak ile etkileşime girip fayda sağlar.

Örneğin ruminantlarda, rumen sıvısında Titan’dan salınan canlı maya hücrelerinin, kaplanmamış LEVUCELL SC 20’ye benzer etkinlikte canlı maya formunda olduğu canlı içinde (kanüllü ruminantlar INRA) gösterilmiştir. Benzer bir şekilde domuz ve kümes hayvanları üzerinde (sindirim sistemi kısa olanlar) yapılan çalışmalar, sindirim yoluna canlı maya hücrelerinin etkili salınımını göstermiştir.

TİTAN TEKNOLOJİSİ NASIL KULLANILIR?
Titan teknolojisi, Lallemand Animal Nutrition tarafından hem ruminant hem de tek mideliler için ürettiği bütün probiyotik maya çeşitleri için mevcuttur. Lallemand Animal Nutrition, özel teknik destek ve laboratuvar analiz hizmetleri sayesinde, ürünlerinin performansını müşterilerinin veya son kullanıcılarının yem tesislerinde kontrol etmeyi taahhüt eder. Lallemand, Titan teknolojisinin endüstri koşullarına tam olarak uymasını sağlamak için teknik destek ve özel analiz hizmetleri sunmaktadır.

UZMAN GÖRÜŞÜ
AR&GE YÖNETİCİSİ – ÜRÜN VE SÜREÇ GELİŞTİRME, JEAN-FRANÇOIS HUPE

“TİTAN SADECE KAPLAMA İLE İLGİLİ DEĞİL! BU TEKNOLOJİNİN GELİŞTİRİLMESİ GERÇEKTEN BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIM!”

Titan nedir?
Titan, peletlenmiş yem uygulamaları için canlı bir yem koruma teknolojisidir. Titan, eşsiz ve patentli bir maya mikro kapsülleme teknolojisi içermesine rağmen yalnızca kaplama ile ilgili değildir! Bu teknolojinin geliştirilmesinde gerçekten bütüncül bir yaklaşım söz konusu. Müşteri uygulamalarında canlı mayanın optimum dayanıklılığını ve yaşayabilirliğini sağlamak adına fermantasyonu, kurulama şartlarını ve her bir akış sürecini optimize ettik. Hatta paketleme bile önemli. Bunların hepsi Titan’ın canlı maya probiyotiklerimize tutarlı ve optimum bir istikrar sağlamasını garanti etmektedir.

Titan’ın uygulamaları nelerdir?
Kendisine has özellikleri sayesinde Titan teknolojisi, yem peletleme üretim süreçlerine yüksek bir mukavemet gösterirken diğer canlı maya teknolojileri ile karşılaştırıldığında depolama sürecinde dayanıklılığını korumaktadır. Titan canlı mayayı basınç, sıcaklık ve neme ve yem peletlemede bulunabilecek kısıtlamalara ve kimyasal bileşikler ve redoks reaksiyonlarına karşı korumaktadır. Sert peletleme koşullarında (örneğin, en az 85 °C ve 3 aya kadar depolama), Titan, kapsüllenmemiş ürünlere karşı üstün bir istikrar göstermektedir.

Bize Titan’la ilgili teknik servislerden bahseder misiniz?
Lallemand’ın süreç optimizasyonu ve Titan uygulamasına adanmış olan AR&GE bölümümüzün bir parçası olarak uluslararası bir geliştirme platformu bulunmaktadır. Çok çeşitli yem işleme koşullarında, yem endüstrisi, yem proseslerinin izlenmesi ve örneklemesine yardımcı olmak için yerinde destekten yararlanabilir. Yem endüstrisi ortaklarımız, örneğin numune örnek analiz ve uyumluluk çalışmaları gibi özel hizmetlere de erişebilirler.

KOLONİ OLUŞTURAN BİRİM (CFU)
Canlı mayanın sayımı nasıl yapılır?
Yemdeki aktif maya konsantrasyonunun ölçümü, genellikle gram başına koloni oluşturan birimler (CFU- colony-forming units) ile ifade edilmektedir. Bu yem numunesinin gramı başına çoğalabilen canlı maya hücrelerinin sayısını temsil etmektedir.

Pratikte, seçici bir ortam (veya büyüme için besinler veya bakteri üremesini engellemek için antibiyotikler) sunulduğunda bir Petri plaka üzerinde büyüyen maya kolonilerinin sayılmasına dayanan bir plaka sayma tekniğidir. Her bir koloni, belirli bir süre için canlı bir maya hücresinin üremesini temsil etmektedir. Sonuçlar, laboratuvarda uygulanan seyreltme prosedürünü hesaba katarak Log10’da ifade edilmiştir.

CFU yöntemi çoğu otorite tarafından tanınan resmi kontrol yöntemidir.

Kontrol edin

Yem bileşenleri için ekstrüzyon pişirme – etkin yeme giden yol

Gıda güvenliği, küresel kurumlar ve Avrupa kurumları düzeyinde sıkça tartışılan bir konu. İnsan nüfusunun artması …