Ana Sayfa / Kapak Dosyası / Büyükbaş Hayvan Yemi Üretimi, Üretim Teknolojileri ve Katkıları

Büyükbaş Hayvan Yemi Üretimi, Üretim Teknolojileri ve Katkıları

Dünyada ve ülkemizde nüfusun hızla artması, ayrıca tüketim alışkanlıklarının hayvansal proteinlere ağırlık kazandıracak şekilde değişmesi büyükbaş hayvan yemi üretiminin de günden güne önem kazanmasını beraberinde getiriyor. Diğer yandan firmalar arasındaki rekabet ile tüketicinin düşük fiyat talebi her zaman en son teknolojileri yakın takip etmeyi zorunlu kılıyor.

buyukbas-hayvan-yemi-uretimi

Endüstriyel hayvan yemleri, hedef hayvan grubuna göre tahıl ve benzeri hammaddelerin farklı oranlarda kırılıp karıştırılmasıyla üretilmektedir. Söz konusu hammaddeler, nihai ürün dediğimiz pelet ya da granül yeme dönüşene kadar birçok farklı proseslerden geçmektedir. Bu proseslerdeki işlemlerden her biri son ürünün kalitesine etki etmektedir.

Bu bağlamda hazırlığını yaptığımız kapak dosyası için dünyanın önde gelen hayvan yemi üreticisi DSM’nin Ruminant Uzmanı Sion Richards ve Teknik Pazarlama Sorumlusu Yavuz Meral ruminant yem katkı sektöründe yaşanan gelişmeleri kaleme aldı. Yem makineleri teknolojilerinde ülkemizin sayılı firmalarından olan Yemmak’tan İş Geliştirme Asistan Direktörü Mahmut Tatlıdil de büyükbaş yem üretim aşamaları ve bu alandaki teknolojik yenilikleri ele aldı. Alman yem teknolojileri üreticisi Kahl Group ise uzun lifli yemler hakkında bilgi veren makalesiyle kapak doyasında yer alıyor.

Kontrol edin

Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Yem Üretimi ve Üretim Teknolojileri ve Katkıları

Yem sanayi hızla büyümektedir. Hayvancılıkta yaşanan gelişmelere bağlı olarak toplam yem üretiminin artması, yem makinelerine …