Ana Sayfa / Röportaj / Böceklerden protein elde etmek 10 bin kat daha verimli

Böceklerden protein elde etmek 10 bin kat daha verimli

Syrine Chaalala – Mohamed Gastli, nextProtein: “Böcek yetiştiriciliği ile 100 hektarlık soya fasulyesi tarlasından elde edilen protein miktarını böcek tarımı ile 100 m²’lik bir alanda üretebiliyoruz. Bu 10.000 kat daha verimli! Proteinlerimizi her gün toplayabiliyoruz. Seçtiğimiz böceğin hayat döngüsü bir aydan az ve yüksek FCR’ye sahip. Ayrıca alan kullanımını en aza indirmek için dikey tarım yapıyoruz.”

Röportaj: Cemalettin KANAŞ
Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar dokuz milyarı aşacağı tahmin ediliyor. Herkesin gıda ihtiyacını karşılayabilmek için dünya gıda üretiminin için yüzde 70 oranında artması gerekecek. Bir taraftan üretilen tüm gıdaların üçte biri de israf edilmektedir.

nextProtein, toprak ve kaynak kıtlığına hitap etme ve yükselen bir nüfusu sürdürülebilir bir şekilde beslemeye yönelik istekle hareket ediyor. nextProtein 100m2’lik alanda 100ha soya tarlasına eşdeğer miktarda protein üretebiliyor.

Syrine Chaalala ve Mohamed Gastli tarafından kurulan proses, hayvan besleme stokları için eşdeğer besin değerine sahip düşük bir maliyetle böcek bazlı protein üretiyor. Bunu, tüketilemeyen gıdaları böcek yetiştiriciliğinde kullanarak ve bu sayede de proteinleri gıda döngüsüne geri kazandırarak gerçekleştiriyorlar.

nextProtein, faydalı ve yüksek verim kalitesi için özel olarak seçilen Siyah Asker Sineğini yetiştirmede yılların deneyimine sahip. Sinek larvaları yetiştirilip toplanıyor ve hayvan yeminin değerli bileşenlerine dönüştürülüyor: su ürünleri yetiştiriciliği, büyük baş hayvanlar ve evcil hayvanlar için böcek bazlı protein, ekstrakte edilmiş yağ ve tarımda kullanılmak üzere organik bir doğal gübre.

Şirketin su ürünleri için AB onayına sahip süreci kümes hayvanları ve domuz eti endüstrisi için hammadde olarak ve evcil hayvan mamalarında kullanım için uygun.

Mohamed Gastli ve Syrine Chaalala ile yapılan röportaj şöyle:

Öncelikle, böcekleri yem olarak kullanmayla ilgili genel bilgi verebilir misiniz? Bunun neden gerekli olduğunu düşünüyorsunuz?
Dünya nüfusu 2050’de 10 milyara çıkacak ve artan talebe cevap vermek için gıda üretimi de artmalı. Günümüzde geleneksel üretim teknikleri gittikçe daha fazla enerji yoğun nitelikte ve sürdürülebilir değil. Açıkça söylemek gerekirse, acilen bir alternatif gerekli.

nextProtein; artan nüfus, gıda atıkları ve tarımsal sanayilerin olumsuz çevresel etkileri gibi önemli toplumsal konulara sürdürülebilir bir çözüm sunmaktadır.

Böcek tarımı ile 100 hektarlık soya fasulyesi tarlasından elde edilen protein miktarını böcek tarımı ile 100 m²’lik bir alanda üretebiliyoruz. Bu 10.000 kat daha verimli! Peki, bunu nasıl başarabiliyoruz? Proteinlerimizi her gün toplayabiliyoruz. Seçtiğimiz böceğin hayat döngüsü bir aydan az ve yüksek FCR’ye (yemden yararlanma oranı) sahip. Ayrıca alan kullanımını en aza indirmek için dikey tarım yapıyoruz.

Her gün protein üretebiliyoruz – hasat, yılda bir kez toplayabilecek geleneksel protein kaynaklarına nispeten (hava şartlarına da müsaitse) yılda 365 gün. Bu onu son derece rekabetçi bir ürün haline getiriyor.

Böcekler döngüsel bir ekonomiye katkıda bulunur. Besinleri organik kalıntılardan geri kazanabiliyor ve onları besin değer zincirine kazandırabiliyorlar. Böcekler organik atıklardan proteinlerin %70’ini geri kazanabilmektedir. Böcek proteinleri yerel olarak üretilebilir ve birçok monogastrik hayvan için doğal bir besin kaynağıdır.

Siyah asker sineğinin kendine has özellikleri şöyle:
• hastalık taşıyıcı değil
• esnek yem alımı yapabiliyor,
• hızlı bir gelişim döngüsüne sahip,
• yüksek yoğunlukta yaşayabiliyor,
• yüksek besin birikimine sahip (%10’luk protein yem içeriğini alabilir ve %60’lık proteine dönüştürebilir)

Yem sektörü ve tüketiciler çok konuşulan protein açığı hakkında ne bilmeli? Bu boşluğu doldurmak için siz neler yapıyorsunuz?
Bildiğiniz gibi, hayvan yemlerinde en önemli bileşen proteindir. Ve elbette, artan bir nüfusla birlikte, artan bir talep geliyor. Yalnızca ekonominin katlanarak büyüdüğü bir kıta olan Afrika’da nüfus iki katına çıkacak. 2006 yılında 64 milyon ton olan protein (soya ve balık unu) talebi 2050’de 265 milyon tona ulaşacak. Protein kaynağı çeşitlendirmesi hayati önemi haiz.

Hayvan yemi ve tarımsal kullanım için böceklerden yüksek kaliteli protein, yağ ve gübre üretiyoruz. Böcekler önceden tüketilmiş bitkisel yiyeceklerle beslenir, daha sonra larvalar işlenir ve protein, besin zincirine yeniden entegre edilir.

Müşterilerin sağlık, kültür vb. yönlerden böceğin yem olarak kullanılmasıyla ilgili endişeleri hakkında neler söylemek istersiniz?
nextProtein, IPIFF’in (Uluslararası Gıda ve Yem İçin Böcekler Platformu) bir üyesidir. Bu dernek aracılığıyla, bir İyi Hijyen Uygulamaları el kitabı geliştirdik. Bu el kitabı, gıda ve yem güvenliğini sağlamak için AB hijyen düzenleyici çerçevesinin hedefleri doğrultusunda geliştirildi.

nextProtein’ın ürünleri %100 izlenebilir, böcek ilacı, GDO ve ağır metal içermiyor.

Konuyla ilgili yeterli sayıda çalışma bulunmamakla birlikte, kabuklulara alerjisi olanların böceklere de alerjisinin olması mümkün. Böcek proteini ile beslenen hayvanları (balık, kanatlı domuzları vb.) tüketen insanların alerjileri hakkında yeterince bilgiye sahip değiliz.

Bununla birlikte, bilimsel araştırmalar böcek proteini ile beslenen hayvanların (örneğin balıklar) genel olarak daha sağlıklı olduğunu, bu nedenle tarım işletmelerinde antibiyotik kullanma ihtiyacını azalttığını göstermiştir.

Hayvanları canlı böceklerle beslemekle toz veya ekstrakte edilmiş yağ formundaki böceklerle beslemek arasında nasıl bir fark var?
nextMeal protein unu ve yağ, hayvan yemi formülü hazırlayanlara (örneğin su ürünleri, kümes hayvanları unu, evcil hayvan maması vb.) satılır. Ürün nihai ürününe entegre edilmiştir ve %50’sine kadar temsil edebilir. Müşterilerimize beslenme içeriği açısından istikrarlı ve optimal bir ürün sunmak bizim için önemlidir.

Bütün hâldeki canlı böcekler veya bütün hâlde kurutulmuş böcekler, kümes hayvanları, kuşlar, sürüngenler ve bazı balık türleri için doğal bir diyet olarak çiftçilere veya evcil hayvan dükkanlarına veya hayvanat bahçelerine satılabilmektedir.

Böceklerin yem olarak kullanımı, BM’nin “sıfır açlık” hedefi ile ilişkili mi? BM’nin resmi organları sektörü herhangi bir şekilde destekliyor mu?
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 2013’te gıda ve yem için böceklerin yararlı kullanımı adlı bir rapor yayınladı. Gelmiş geçmiş en çok indirilen rapor oldu. Farkındalığı arttırmak için geçen ay FAO’da bir konuşma yapmaya davet edildik. Sektörün gelişimini merak ediyorlar ve düşük gelirli ülkeler için fırsatlar araştırıyorlar.

Yasal ve siyasi otoritelerin (örneğin AB ve ülkeler) gerekli izinleri vermedeki tutumu nasıl? Zaman zaman politik olarak davrandıklarını düşünüyor musunuz?
AB’nin su ürünleri yetiştiriciliğinde böcek yemlerinin kullanılmasına izin vermesi sektör için son derece önemli bir kilometre taşı. nextProtein ilk üretim bölgesi Tunus’ta ve AB ile Tunus arasındaki (diğer birçok Afrika ülkesi için geçerli) ikili anlaşmalar ve aynı zamanda AB mevzuatının güvenlik açısından küresel bir referans olduğu gerçeği sayesinde bunu yapabildik.

Bildiğim kadarıyla, AB çatısı altında evcil hayvan maması ve su ürünleri yemlerinde yalnızca bazı belirli böcek türlerinin kullanımına izin veriliyor. Kümes hayvanları ve büyükbaş hayvanlar için ise çalışmalar devam ediyor. Bunun gelecekte nasıl gelişeceğini düşünüyorsunuz? Yem ve gıda güvenliği açısından sınır nerede çizilmeli?
Şu andaki adreslenebilir küresel pazar zaten çok önemli (büyük). Su ürünleri ve evcil hayvan, küresel hayvan yemi pazarının %10’unu oluşturmaktadır. Kümes hayvanları ve domuz pazarlarına adresleme yapabilmeyi umuyoruz. Bunlar IPIFF ile üzerinde çalıştığımız konular.

Sektör büyüdükçe ve katı yem güvenliği kurallarına uyulduğu müddetçe diğer böcek türlerinin de izinli böcekler listesine ekleneceğini düşünüyoruz.

Bazı tüketiciler, hayvanların böceklerle beslenmemesi gerektiğini düşünüyor. İnsanların bu olguya alışacağını düşünüyor musunuz? Gelecekte yapay et gibi alternatiflerin pazarı domine ettiğini görme ihtimalimiz var mı?
Doğada tavuklar, domuzlar, balıklar ve kediler böcek yer. Bu onların doğal gıdasıdır. Bunu tüketicilere açıklamamız gerek ve bunu zamanla kabul edeceklerdir. İnsanların tabakları hakkında daha fazla endişe duydukları (çevresel etki, sağlıklı beslenme, yemek atıkları) bir zamanda ve çağda, böceklerin tüm bu küresel sorunlara çözümler sunduğunu hatırlamak da önemlidir.

Ürünleriniz ve biyo atıkları nasıl değerlendirdiğiniz konusunda bizi ve okuyucularımızı bilgilendirir misiniz?
nextProtein’in 3 ürünü var:
1. nextProtein; su ürünleri yemi, evcil hayvan maması ve diğer hayvan yemleri için yem maddesi olarak kullanılan protein yemimiz
2. nextOil; antimikrobiyal özelliklere de sahip olan bir enerji kaynağı,
3. nextGrow; doğal bir NPK (Azot-Fosfor-Potasyum) gübresi

Üretim yeriniz Tunus’ta iken ofisiniz Paris’te. Bunun arkasında yatan sebep nedir?
Merkezi Paris’te bulunan bir Fransız şirketiyiz. Paris’teki ofis esas olarak Ar-Ge, satış ve pazarlamadan sorumlu. Tunus’taki ilk tesisimizi üretim maliyetleri, iklim, organik atıklara erişilebilirlik ve coğrafi durum gibi belirgin avantajları nedeniyle stratejik olarak inşa etmeye karar verdik.

Ürünlerinizi nereye ihraç ediyorsunuz? Ve talep ile kültür arasındaki ilişki hakkındaki gözlemlerinizi nasıl değerlendirirsiniz? Ayrıca gözlemleriniz ve beklentileriniz arasında hızlı değişim in yaşanması var mı?
Öncelikli pazarlarımız AB ve Asya. İyi Hijyen uygulamaları ve izlenebilirliğe sıkı sıkıya bağlı kalındığı sürece herhangi bir sorunla karşılaşmıyoruz.

Kontrol edin

Su ürünleri yemi ekstrudeleri için Ar-Ge uygulamaları

Tür uygunluğu ve sürdürülebilirlik için laboratuvar ölçekli deney Dünyanın sürekli artan nüfusu için yeterli protein …