Ana Sayfa / Özel Dosya / Böcekler: Gıda endüstrisinin geleceğinin temel direği

Böcekler: Gıda endüstrisinin geleceğinin temel direği

Araştırmalara göre, tüketiciler böceklerin balık yemi olarak kullanılmasını kuvvetle desteklediklerini çünkü bunu “doğal” ve “sürdürülebilir” olarak gördüklerini, somon gibi birçok türün doğada bunlarla beslediklerini belirtiyor. Diğer taraftan, net bir iletişimle bu konuda bilgilendirilmenin önemine inanıyorlar.

alternatif-proteinler

Maye Walraven
İş Geliştirme Müdürü
InnovaFeed

Yüksek kaliteli proteinde artan bir küresel eksiklikle (2030 yılında 60 milyon ton) birlikte protein üretimi gelecek on yıllarda en önemli sorunlardan biri hâline gelecektir. Bugün özellikle bitkisel protein ihtiyacının yüzde 80’ini (çoğunlukla soya fasulyesi küspesi) ithal eden Avrupa için durum risklidir. Düşük değerli biyokütlenin yüksek kaliteli hayvansal proteinlere dönüştürülebilmeleri ve bunları besin zincirine sokma kabiliyetlerinden ötürü böcekler, bu gıda sorunu ile mücadelede mükemmel bir çözüm yolu olarak ortaya çıkmaktadır. Su ürünleri yetiştiriciliğinde böcek proteini kullanımına izin veren yeni Avrupa yönetmeliklerinin bu yıl uygulanması ile 2018, böcek üretim endüstrisinin gelişimi için bir dönüm noktası olmuştur.

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN YENİLİKÇİ
VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR PROTEİN KAYNAĞI
Bu sorunla mücadele adına Fransız şirket InnovaFeed, özel bir böcek olan siyah sineğin özellikle su ürünleri yetiştiriciliği için hayvan yemi olarak protein üretme potansiyelini doğruladı. Bu siyah sinek Avrupa’ya özgü olmasının yanı sıra hastalık taşımaz ve saldırgan değildir (AB Komisyonu tarafından risksiz olarak nitelendirildi) ve balık için yüksek besin değeri olan bir protein kaynağı olduğu ortaya konmuştur. Balık yemi için doğal ve sağlıklı yeni bir içerik sunan InnovaFeed, sürdürülebilir su ürünü yetiştiriciliğinin yükselişine ve okyanus kaynaklarının korunmasına katkıda bulunmayı arzulamaktadır. Aslında hali hazırdaki yabani balık stokları, su ürünleri yetiştiriciliğinin artan ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmayacaktır. InnovaFeed’in başkanı ve kurucularından biri olan Clement Ray, “Bu yeni protein kaynağının ortaya çıkışı, doğal olarak balık yetiştiriciliğinin ihtiyaçlarına cevap vermesinin yanı sıra düşük çevresel etki ile yüksek kaliteli su ürünleri yetiştiriciliğine doğrudan katkıda bulunmaktadır.” diyor.

INNOVAFEED’İN GELİŞTİRDİĞİ
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM MODELİ
Genopole’deki Ar-Ge tesislerinde yıllardır süren araştırmalar üzerine inşa edilen InnovaFeed, eşsiz bir böcek üretim modeli geliştirdi. Bu model ile tarımsal gıda ürünlerinin kısa bir süreliğine işlenmesi ile bunlar böcekler için yem hâline gelmektedir.

2017 yılında şirket, (Cambrai yakınlarındaki Fransa’nın bitki yetiştirme bölgesinin kalbi olan) Gouzeaucourt’teki tesisinde ilk endüstriyel üretimi gerçekleştirirken modelini doğrulamış oldu. Başarının anahtarı: son teknoloji zooteknik araştırmaları ve son derece verimli bir endüstriyel süreç. InnovaFeed’in böcekleri bu bölgede rahat bir şekilde bulunan endüstriyel tarımın yan ürünleri ile beslenmektedir. Endüstriyel tarımın yan ürünlerine yerelde yüksek bir değer katan InnovaFeed, üretim bölgelerinin çevresindeki yerel ekonomilere fayda sağlayan bir değer yaratmaktadır. Kapalı döngü yaklaşımı felsefesinin bir parçası olarak böceklerin ürettiği organik atıklar yerel organik tarım endüstrisi için doğal bir güçlendirme olarak kullanılmaktadır.

BİR ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ORTAKLIK
İlk yatırımının başarısı ile moral bulan şirket, on kat daha fazla kapasiteye sahip yeni bir tesisin inşa edileceğini ilân etti. Bu tesis, Fransa’nın kuzeyindeki Nesle’de konumlanacak. Tarım yan ürünleri sağlayacak olan Tereos nişasta fabrikasının hemen yanında olacak. Tereos Grubu’nun Avrupa Genel Müdürü Yves Belegaud, “Bu işbirliği, uzmanlığımızın ve geleceğe yönelik tutkularımızın birleşimine dayanmaktadır. Dünya çapında bitki bazlı protein pazarında önemli bir oyuncu olan Tereos için bu tesis, değer yaratan yenilikçi satış noktalarının geliştirilmesi için tercih edilen bir ortak olarak konumunu yansıtıyor,” dedi.

InnovaFeed açısından bu işbirliği, Tereos’un uzmanlığıyla birlikte geliştirilen bir formül sayesinde şirketin faaliyetlerinin geliştirilmesi için tesise gerekli olan kaynağı sağlayacak. Ayrıca endüstriyel platformda mevcut olan ek programlara erişimi sağlamaktadır.
İki şirket tarafından kurulan endüstriyel entegrasyon süreci, endüstriyel simbiyoz örneği olmayı hedeflemektedir. InnovaFeed ve Tereos, bu kısa döngü tedarik ve geri kazanım sistemini tasarlayarak, doğal kaynakların kullanımının optimize edilmesine katkıda bulunmakta ve iklim değişikliği üzerinde güçlü bir olumlu etki yaratmaktadır. Bu birimin operasyonunun gelecek yılın son çeyreğinde başlaması planlanmaktadır ve yılda 25 bin ton karbondioksitin atmosfere kaçmasını engelleyecektir.

TARLADAN SOFRAYA ERDEMLİ BİR YAKLAŞIM
Son müşteri açısından gıdaların nerede geldiğinin önemli olduğunu bilen InnovaFeed, geçtiğimiz yıl geniş çaplı bir pazar araştırması yaparak balıkların böceklerle beslenmesinin toplumsal olarak nasıl karşılandığını anlamaya çalıştı. Odak gruplarından ve araştırmalarından çıkan sonuçlar, tüketicilerin balık yeminde böceklerin olmasını kuvvetle desteklediklerini çünkü bunu “doğal” ve “sürdürülebilir” olarak gördüklerini, Somon gibi çok sayıda türün doğada bunlarla beslediklerini belirtiyor. Ancak tüketiciler bu konuda net bir iletişimle bilgilendirilmenin önemine inanıyorlar.

Fransız perakendeci Auchan ile ticari ortaklığın bir parçası olarak, InnovaFeed bu yılın başlarında balık çiftçileriyle işbirliği yaparak alabalıkları böcek proteini ile beslemeye başladı. Bu balıklar da süpermarketlerde “böcekle beslendi” adlı özel bir etiket ile satılmaktadır. Ayrıca bir internet sitesi yayına alınarak proje hakkında bilgi sağlamaktadır ve tüketicileri bu yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşım noktasında bilgi vermektedir (www.nourrialinsecte.com). Plan, yakın gelecekte ürün hattını Somon’a da ulaştırmaktır.

InnovaFeed Hakkında
InnovaFeed bir biyoteknoloji şirketidir. Böceklerin üremesinden (siyah asker sineği) elde edilen ve hayvan yemi ve daha özel olarak su ürünleri yetiştiriciliğini hedefleyen bir yeni bir protein kaynağı üretmektedir. Amacı; doğal, sağlıklı ve rekabetçi hammaddelere yönelik artan talebe cevap vererek sürdürülebilir beslenme sistemlerinde büyümeye katkıda bulunmaktır. Piyasadaki en yüksek üretim kapasitesine ve biyoteknoloji araştırmalarının en üst seviyesinde bir Ar-Ge Merkezi’ne sahip olan InnovaFeed, endüstriyel ölçekte yüksek protein ve yüksek kaliteli un üretimini garanti eden yenilikçi bir teknoloji ve süreci rekabetçi bir fiyatla geliştirmiştir.

Kontrol edin

YEM GÜVENLİĞİ

Güvenli hayvan yemi hayvanların sağlığı, çevre ve hayvansal gıda güvenliği için önemlidir. Hayvan yemi güvenliği …