Ana Sayfa / Kapak Dosyası / Amerikan Yem Kontrol Yetkilileri Derneği AAFCO

Amerikan Yem Kontrol Yetkilileri Derneği AAFCO

Amerikan Yem Kontrol Yetkilileri Derneği (AAFCO) ABD’de evcil hayvan yemi içeriğinin incelenmesi için işbirliği içinde çalışan üç kurumdan biridir. Denetleme yetkisi bulunmayan AAFCO, ülkede Washington hükümeti tarafından kâr amacı gütmeyen kuruluş olarak tanınmaktadır.

aafco

 

Susan M. Hays
Yetkili Müdür
The Association of American Feed Control Offi cials (AAFCO)

AAFCO HAKKINDA BİRKAÇ TEMEL BİLGİ
ABD’de insan gıdalarını ve hayvan yemlerini düzenleyen yasa ve yönetmelikler var. Evcil hayvan yemi de hayvan yemi olarak algılanırken yasa ve yönetmelikler de bu şekilde yazılmıştır. Arasında evcil hayvan yemi de olan ticari hayvan yemi sektörünün önemli bir kolu olarak ortaya çıkmaktadır.
ABD’deki üç kurum işbirliği içinde çalışarak evcil hayvan yemi üretmek için kullanılan içeriği onaylar ve 50 eyalette hayvan yemi ticaretini düzenleyen devlet yasalarını yürürlüğe koyar.

Bu üç kurum:
• ABD Yem Kontrol Yetkilileri Derneği (AAFCO).
• ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Veterinerlik Merkezi (FDA CVM).
• 50 eyaletin her birindeki hükümet
Bu üç kurumun hepsi, evcil hayvan yemlerinin ve devlet yasalarında bulunan anlayışın tanınmasını destekleyen çeşitli alanlarda işbirliği içinde çalışmaktadır. Bu yazıda, AAFCO’nun bu önemli yönleriyle işbirlikçi yaklaşımı hakkında size bilgi vereceğiz. AAFCO hiçbir şeyi yönetmez ve denetlemez. Buna yetkimiz yok. Biz bir devlet kurumu değiliz. Üyeleri, 50 eyaleti, Kanada’yı ve federal hükümeti (FDA CVM) temsil eden hükümet kurumlarının oluşturduğu bir grubuz. ABD’de AAFCO Amerikan hükümeti tarafından kâr amacı gütmeyen kuruluş olarak tanımlanmaktadır. Bir kurum olarak yapılanmıştır.

AAFCO, süreçlerinde çok şeffaftır. Biz bir müzakere organıyız ve sorunları çözmek zaman aldığından tüm etkilenen taraflar yorum yapabilir. Mesela, bir yem bileşeninin evcil hayvan besininde kullanım amacı noktasında güvenli olduğunu gösteren bu bileşen üzerinde bilimsel çalışma tamamlandığında ve bir şirket önerilen bir evcil hayvan besini içeriği tanımını AAFCO’ya sunduğunda bu bileşenin ABD’de kullanımının yasal hale gelmesi iki yıl sürer. Bu süreç içerisinde aralarında ABD hükümeti ve eyalet hükümetlerinin de olduğu çok sayıda paydaş bilimsel bilgileri inceler.

EVCİL HAYVAN YEMİNDEKİ BİLEŞENLER
ABD’de evcil hayvan yeminde herhangi bir bileşeni istediğiniz gibi kullanabileceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Devlet yönetimindeki bazı adanmış insanlar, şu sonuçları çok net bir şekilde göz önünde tutarak evcil hayvan yem içerik tanımları üzerinde çalışmaktadır:
• Yemi yiyecek hayvan türleri için uygun diyet.
• Hayvan yeminde bulunan malzemelerin güvenliği – bunu doğrulamak için bilimsel araştırmaya güveniyoruz.
• Her ABD eyaletinde yasalarda ortak dil ile eşit şartlı faaliyet alanı.

AAFCO’nun bilimsel yaklaşımı, şirketlerin bir bileşenin, şirketin evcil hayvan besininde kullanılması amaçlanan kullanım için güvenli olduğunu yeterince gösteren bilimsel çalışmalara yatırım yapmasını gerektirir. Piyasa için önerilen yeni bir bileşenin desteklenmesi amacıyla AAFCO’ya sunulan araştırmayı incelemek için genellikle “Uzman Kurulu” olarak adlandırdığımız bir yaklaşım kullanıyoruz. Önerilen bileşenin amaçlanan türlere gerekli beslenmeyi sağladığından emin olmak adına bu Uzman Kurulu’na bilim adamları, akademisyenler, veterinerler ve hayvan yemi ve güvenliği noktasındaki diğer uzmanları dâhil ediyoruz. Yani, Uzman Kurulu’nun bu bileşenin hayvanda amaçladığı şeyi gerçekten yapıp yapmadığından emin olmasını istiyoruz. Eğer durum böyle değilse, bu bileşen yasal olarak ABD’de bir hayvan yemi olarak kullanılamaz.

Yeni bir malzemeyi tanımlama sürecimiz, baştan sona en az 2 yıl sürmektedir. Bu süre zarfında, üyelerimiz, FDA CVM’den temsilciler ve diğer bilim adamları, içeriğin iyi anlaşıldığından emin olmak için tartışmalara ve analizlere katılırlar. Genellikle AAFCO’nun bir müzakere kurumu olduğunu söyleriz ve bunu gerçekten yaparız! Bir bileşen yüzünden bir insanın veya hayvanın zarar görmesini istemediğimiz için biz çok titiz davranırız ve bunu doğru yapmak için de zamana ihtiyacımız var. Önerilen bir bileşen AAFCO sürecinde sonlanana kadar, bu bileşen ABD’de evcil hayvan besinlerinde yasal olarak kullanılamaz. Devlet yetkilileri, AAFCO’nun onaylamadığı yasadışı içeriğe sahip evcil hayvan besininin satışlarını durdurma yetkisine sahiptir.

AAFCO’NUN EVCİL HAYVAN BESİNİ KOMİTESİ
Bu yazı kaleme alındığında AAFCO’nun on sekiz aktif komitesi vardı. Evcil Hayvan Yemi Komitesi, bu komitelerin sadece biridir. Bu çok aktif ve özverili bir grup insan arasında devlet düzenleyicileri, FDA CVM temsilcileri ve Kanada Gıda Denetim Ajansı (CFIA), sektör ve tüketici temsilcileri yer almaktadır. Yani oldukça geniş bir gruptur. AAFCO, projeler üzerinde çalışmak için komiteler içinde çalışma grupları kullanmaktadır. Bu çalışma grubu üyeleri, Evcil Hayvan Besin Komitesi’nden veya projede istenen uzmanlığa bağlı olarak komite dışından gelen insanlardan oluşmaktadır. Tamamlanan projeler, Evcil Hayvan Besin Komite üyelerinin oylamasının ardından bu tamamlanan projeler AAFCO Yönetim Kurulu’na sunulur.

2018 Resmi Yayınımızda Evcil Hayvan Yemi Komitesi’nin amaç bildirisi şu şekildedir:
Amaç: FDA, evcil hayvan yemi endüstrisi ve diğer paydaşlarla yakın çalışarak evcil hayvan yemi ve özel evcil hayvan yemine ilişkin olarak AAFCO Resmi Yayınının takip edilmesi, gözden geçirilmesi ve gerekli değişiklerim yapılmasını teklif edilmesi ve gerekli olduğunda şunları gerçekleştirmek için ek faaliyetler önermek:

• Tüketici ve denetlenen endüstri için koruma sağlamak
• İnsan ve hayvan sağlığını korumak
• Düzenli bir ticaret için gereken yapıyı sağlamak
• Evcil hayvan yemi ve özel evcil hayvan yemi ile ilgili eğitim, atölye çalışmaları ve eğitim materyalleri için öneriler ve yardım sağlamak
Evcil Hayvan Yemi Komitesi’ndeki faaliyetler ve projeler bu amaca yöneliktir.

TÜKETİCİLERE, ENDÜSTRİYE VE
EYALETLERE HİZMET GEÇMİŞİ
Eylül 1909’da kurulmasından bu yana AAFCO, evcil hayvan besini de dâhil olmak üzere ABD hayvan yemi yasalarını ve düzenlemelerini aktif olarak şekillendirmiştir. AAFCO’nun asıl amacı, sektöre düzenleyici topluluk içinde genel bir düzenleme bütünü sağlamaktı. Bu, AAFCO’nun ilk faaliyetlerinin yanı sıra ilk faaliyetlerinin görevi oldu ve sonuçta AAFCO’nun bugün hâlâ üzerinde çalıştığı model veya örnek hâline geldi. Bu ilk kurucular aynı zamanda adil ve tarafsız içerik tanımlarının ve çözümlerinin geliştirilmesine de karar verdiler; bilimsel analiz ve beslenme profillerine dayalı yeni yem içerik tanımlarının kabulü; ve uygun paket etiketleme prosedürlerinin kurulması gerekliydi; bunlar, AAFCO’nun evcil hayvan besini de dâhil olmak üzere hayvan yemlerinde bugün aktif olmaya devam ettiği alanlardır.

ABD’deki evcil hayvan yemi endüstrisi yıllar içerisinde evrimleştiği gibi AAFCO’nun Evcil Hayvan Yemi Komitesi de evrimleşti. Düzenleyici dil, en yeni bilimsel verileri içerecek ve üretim teknikleri, teknoloji ve ürünlerdeki yenilikleri ele alacak şekilde revize edilmiştir. Bu değişiklikler arasında, evcil hayvan besini içerik tanımlarının sürekli izlenmesi, iyi üretim uygulamalarının teşvik edilmesi, beslenme yeterliliğini değerlendirmek için kapsamlı evcil hayvan besleme protokollerinin geliştirilmesi, evcil hayvan yemi ve evcil hayvan yem yönetmeliklerinin benimsenmesi ve laboratuvar yöntemleri programlarının oluşturulması yer almaktadır. Resmi Yayın (Official Publication – OP), dünya çapında önemli bir evcil hayvan yem bileşeni ve düzenleyici bilgi kaynağı olarak kabul edilmektedir. Yıllık abonelik çerçevesinde İngilizce sürümü çevrim içi olarak ulaşılabilir (daha fazla bilgi ve üyelik için aafco.org adresini ziyaret edin).

HAYVANLARI VE EVCİL HAYVANLARI
BESLEMEDE TÜKETİCİNİN ROLÜ
Çiftlik hayvanları, evcil hayvanlar veya özel evcil hayvanlar için doğru yem seçimi sahibi tarafından yapılır.

AAFCO’nun alanı hayvanın sağlığıdır. Hayvan ve evcil hayvan sağlığında anahtar noktanın uygun besin olduğu uzun zamandır bilinmektedir. Düzenleyici bilim ve veterinerlik geçmişi olan eyalet hükümetlerinden gelen adanmış ve bilgili gönüllü uzmanlarımız uzmanlık alanlarımızda işbirliği içinde çalışmaktadır.

Kontrol edin

Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Yem Üretimi ve Üretim Teknolojileri ve Katkıları

Yem sanayi hızla büyümektedir. Hayvancılıkta yaşanan gelişmelere bağlı olarak toplam yem üretiminin artması, yem makinelerine …